Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Bratislava
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

Nitra
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Štefánikova 44
949 01 Nitra

Banská Bystrica
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Námestie Slobody 1
975 55 Banská Bystrica

Žilina
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Na bráne 1
010 43 Žilina

Košice
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Štúrova 27/A
042 31 Košice

Poprad
VÚB, a.s., Privátne bankovníctvo
Mnoheľova 9
058 01 Poprad