Kontakt Internet banking IB Search ×

Privátne bankovníctvo - exkluzívne služby pre exkluzívnych klientov

Väčšie majstrovstvo, ako majetok získať, je vedieť ho dlhodobo zhodnocovať. A zhodnocovať výnimočný majetok dlhodobo je možné len s nadštandardnými bankovými a finančnými službami. Systém privátneho bankovníctva VÚB banky ponúka takýto prístup svojim top klientom, medzi ktorých patríte i vy.

Základným cieľom privátneho bankovníctva je dlhodobé zhodnocovanie vašich prostriedkov na finančných trhoch podľa vhodnej investičnej stratégie, ktorá je vyhodnotená podľa vašich odpovedí na otázky Investičného dotazníka. Nemenej dôležitým cieľom je, samozrejme, aj zabezpečenie vášho majetku pred potenciálnym rizikom prostredníctvom optimalizácie vášho majetkového portfólia.

Starostlivosť pre našich klientov

  • komplexná starostlivosť o klienta
  • správa finančného majetku

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, zanechajte nám správu na privatebanking@vub.sk