Kontakt Internet banking IB Search ×

Užívajte si jedinečnú starostlivosť osobného bankára

ikona čas

Nečakajte v rade na pobočkách. Osobný bankár si s vami dohodne individuálne stretnutie. Pomôže vám pri finančných otázkach a navrhne riešenia.

ikona mobilné platby

Predstaví vám široké portfólio produktov a pravidelne bude informovať o novinkách a zvýhodnených ponukách. Získate vždy niečo navyše.

ikona rast investície

Odborne zanalyzuje vami používané produkty a nastaví stratégiu presne podľa vašich potrieb.

Ako výnimočný klient si zaslúžite výnimočný prístup

Investovanie

Ponúkame vám prémiové príležitosti na zhodnotenie vašich peňazí a zabezpečenie vašej budúcnosti.

Vaše financie spravujeme komplexne na základe vašich potrieb a nastavených cieľov.

Pred dôležitými rozhodnutiami vám odporúčame nastaviť si personalizovaný Osobný finančný plán s vašim osobným bankárom, ktorý vám pripraví riešenia šité na mieru.

 

Podielové fondy

Podielové fondy Eurizon SK

 

Podielové fondy Eurizon Capital

 

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, preto je našou základnou hodnotou dosiahnutie najlepšieho zhodnotenia vašich investícií.

 

Investíciou do podielových fondov máte príležitosť zhodnotiť vaše financie, prípadne uchovať ich hodnotu, ktorá je vystavená vplyvu inflácie.

 

Nechajte svoje peniaze zhodnotiť prostredníctvom tímu odborníkov v domácich, ako aj zahraničných podielových fondoch.

 

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 1000 € 100 000 €
- + 3 roky 70 rokov

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov v rámci jednotlivých portfólií vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Z časového hľadiska rozlišujeme investície na dlhodobé (nad 5 rokov) strednodobé ( 2 – 5 rokov).

Zhrnutie

Objem vkladov
0,00

Hodnota investície
0,00

Možný výnos
0,00

Vývoj hodnoty investície

Kombiprodukt

Pre vaše pohodlie máme pre vás optimálne zladenú investíciu.

Kombiprodukt vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon SK.

 

Kombiprodukt vám ponúka:

 • výhodnú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 3 % p.a.
 • efektívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon SK
 • minimálnu investíciu už od 1 500 EUR

Kombiprodukt Magnifica

Exkluzívny investičný produkt iba pre klientov Magnifica

Kombiprodukt Magnifica vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon Capital.

 

Kombiprodukt Magnifica vám ponúka:

 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 3 % p.a. na 12 mesiacov
 • atraktívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon Capital
 • minimálnu investíciu už od 5 000 EUR
 • zvýhodnený vstupný poplatok vo výške 1,33 % z investície do vybraných podielových fondov Equity World Smart Volatility, Equity Innovation, Equity People, Equity Planet alebo Manager Selection 10/20/40/70

Zistiť viac


Investičné sporenie SK

Myslite na svoju budúcnosť.

Zhodnocujte svoje financie čo najlepšie, a to pravidelným investovaním do podielových fondov Eurizon SK prostredníctvom Investičného sporenia SK.

 

S Investičným sporením SK môžete navyše:

 • znížiť riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície
 • kedykoľvek meniť výšku investície a investičnú stratégiu
 • investovať už od 20 € do 5 000 € mesačne
 • mimoriadne investovať do 5 000 EUR mesačne
 • sporiť bez vstupného a výstupného poplatku (pri dodržaní minimálnej doby sporenia)

 

Sporenie a termínované vklady

 

Sporenie a termínovaný vklad s VÚB vám umožnia: 

pripraviť sa na neočakávané výdavky

vytvoriť si finančnú rezervu na čokoľvek

zabezpečiť sa na lepší dôchodok

 

Sporiaci účet

Sporiaci účet vám umožní rýchlo a jednoducho odkladať a využívať voľné finančné prostriedky so zvýhodneným úrokom oproti bežnému účtu 0,10% p.a.

Ku bežnému účtu si môžete bez poplatkov vytvoriť až 5 sporiacich účtov a odkladať si na čokoľvek.

Bližšie informácie tu.

 

Sporiaci účet ku hypotéke

Vytvorte si finančnú rezervu na mimoriadne splátky hypotéky, predčasné splatenie hypotéky alebo iné priebežné výdavky so Sporiacim účtom ku hypotéke s bonusovou úrokovou sadzbou 0,20% p.a.

Bližšie informácie tu.

 

Starobné dôchodkové sporenie

Aktívne sa pripravte na dôchodok v II. pilieri s VÚB Generali d.s.s., a.s. a spravujte si svoje peniaze cez aplikáciu pre mobilné telefóny.

Bližšie informácie tu.

 

Termínované vklady

Svoje peniaze môžete bezpečne zhodnotiť prostredníctvom termínovaných vkladov v eurách ale aj v cudzích menách.

Ponúkame vám zriadenie a vedenie termínovaných vkladov bez poplatkov, ochranu prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a pevnú úrokovú sadzbu počas celej doby viazanosti. 

Bližšie informácie tu.

;

Životné poistenie

V spolupráci s poisťovňou Generali Vám prinášame investičné životné poistenie La Vita Magnifica s výnimočnou ochranou a špeciálnym klientskym servisom pre Vás a Vašu rodinu.

Spýtajte sa svojho osobného bankára na všetky výhody.

 

S POISTENÍM LA VITA MAGNIFICA ZÍSKATE:

 • Exkluzívne, iba Magnifica klientom, ponúkame širokú škálu rizík a pripoistení až pre 6 osôb na jednej zmluve, ktorú si sami môžete kedykoľvek upraviť

 • Životné poistenie na mieru, ak pracujete ako Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia alebo Počítačový expert, alebo ak ste Aktívny senior

 • Magnifica investičnú stratégiu – investovanie do atraktívnych fondov

 • Navýšené poistné krytie až o 50 % pri poistných rizikách zahŕňajúcich chirurgický zákrok, závažných ochoreniach alebo pri smrti úrazom v dôsledku dopravnej nehody

 • Poistenie neplánovaného adrenalínu zadarmo raz za poistný rok (vzťahuje sa na vybrané adrenalínové aktivity, ako napr. bungee jumping, zorbing, let balónom a pod.)

 • Výhodné asistenčné služby Premium nielen pre Vás, ale aj pre Vašu rodinu. V prípade vážnej choroby alebo úrazu Vám pomôžeme zabezpečiť starostlivosť o domácnosť a záhradu, poskytneme kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie v nemocnici v prípade Vašej hospitalizácie, postaráme sa o Váš odvoz do nemocnice a späť alebo k lekárovi

 • Zľavu z poistného za vybrané rizikové poistenia až do 25 % výšky poistného za tieto poistenia

Pri zriadení poistenia a vybavovaní poistných udalostí vám poskytneme špeciálny klientsky servis a vaše požiadavky vybavíme prioritne.

 

 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.             

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) alebo ktoré majú v súlade s čl. 9 SFDR udržateľné investície ako svoj cieľ.

Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Kľúčové informácie pre investorov, Predajný prospekt, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., na  www.vub.skwww.eurizoncapital.com/sk, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia.

Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity), Epsilon Fund Euro Bond a ESG Zodpovedné Portfólio, otvorený podielový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 9 SFDR nariadenia: Eurizon Fund Absolute Green Bonds.