Kontakt Internet banking IB Search ×

Užívajte si jedinečnú starostlivosť osobného bankára

ikona čas

Nečakajte v rade na pobočkách. Osobný bankár si s vami dohodne individuálne stretnutie. Pomôže vám pri finančných otázkach a navrhne riešenia.

ikona mobilné platby

Predstaví vám široké portfólio produktov a pravidelne bude informovať o novinkách a zvýhodnených ponukách. Získate vždy niečo navyše.

ikona rast investície

Odborne zanalyzuje vami používané produkty a nastaví stratégiu presne podľa vašich potrieb.

Ako výnimočný klient si zaslúžite výnimočný prístup

Investovanie

Ponúkame vám prémiové príležitosti na zhodnotenie vašich peňazí a zabezpečenie vašej budúcnosti.

Vaše financie spravujeme komplexne na základe vašich potrieb a nastavených cieľov.

Pred dôležitými rozhodnutiami vám odporúčame nastaviť si personalizovaný Finančný plán s vašim osobným bankárom, ktorý vám pripraví riešenia šité na mieru.

 

Podielové fondy

Podielové fondy Eurizon SK

 

Podielové fondy Eurizon Capital

 

Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, preto je našou základnou hodnotou dosiahnutie najlepšieho zhodnotenia vašich investícií.

 

Investíciou do podielových fondov máte príležitosť zhodnotiť vaše financie, prípadne uchovať ich hodnotu, ktorá je vystavená vplyvu inflácie.

 

Nechajte svoje peniaze zhodnotiť prostredníctvom tímu odborníkov v domácich, ako aj zahraničných podielových fondoch.

 

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 1000 € 100 000 €
- + 3 roky 50 rokov

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov v rámci jednotlivých portfólií vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Z časového hľadiska rozlišujeme investície na dlhodobé (nad 5 rokov) strednodobé ( 2 – 5 rokov).

Zhrnutie

Objem vkladov
0,00

Hodnota investície
0,00

Možný výnos
0,00

Vývoj hodnoty investície

Kombiprodukt

Pre vaše pohodlie máme pre vás optimálne zladenú investíciu.

Kombiprodukt vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon SK.

 

Kombiprodukt vám ponúka:

 • výhodnú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 2,5% p.a.
 • efektívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon SK
 • minimálnu investíciu už od 1 500 EUR

Kombiprodukt magnifica

Exkluzívny investičný produkt iba pre klientov Magnifica

Kombiprodukt Magnifica vám prináša kombináciu termínovaného vkladu
a vybraných podielových fondov Eurizon Capital.

 

Kombiprodukt Magnifica vám ponúka:

 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu na termínovanom vklade vo výške až 2,5% p.a na 12 mesiacov
 • atraktívnu kombináciu dvoch produktov s možnosťou súčasne si vybrať viaceré podielové fondy Eurizon Capital
 • minimálnu investíciu už od 10 000 EUR
 • zvýhodnený vstupný poplatok vo výške 1,33 % z investície do vybraných podielových fondov MS 10/20/40/70

Zistiť viac


Investičné sporenie SK

Myslite na svoju budúcnosť.

Zhodnocujte svoje financie čo najlepšie, a to pravidelným investovaním do podielových fondov Eurizon SK prostredníctvom Investičného sporenia SK.

 

S Investičným sporením SK môžete navyše:

 • znížiť riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície
 • kedykoľvek meniť výšku investície a investičnú stratégiu
 • investovať už od 20 € do 5 000 € mesačne
 • mimoriadne investovať do 5 000 EUR mesačne
 • sporiť bez vstupného a výstupného poplatku (pri dodržaní minimálnej doby sporenia)

 

Sporenie a termínované vklady

 

Sporenie a termínovaný vklad s VÚB vám umožnia: 

pripraviť sa na neočakávané výdavky

vytvoriť si finančnú rezervu na čokoľvek

zabezpečiť sa na lepší dôchodok

 

Sporiaci účet

Sporiaci účet vám umožní rýchlo a jednoducho odkladať a využívať voľné finančné prostriedky so zvýhodneným úrokom oproti bežnému účtu 0,10% p.a.

Ku bežnému účtu si môžete bez poplatkov vytvoriť až 5 sporiacich účtov a odkladať si na čokoľvek.

Bližšie informácie tu.

 

Sporiaci účet ku hypotéke

Vytvorte si finančnú rezervu na mimoriadne splátky hypotéky, predčasné splatenie hypotéky alebo iné priebežné výdavky so Sporiacim účtom ku hypotéke s bonusovou úrokovou sadzbou 0,20% p.a.

Bližšie informácie tu.

 

Starobné dôchodkové sporenie

Aktívne sa pripravte na dôchodok v II. pilieri s VÚB Generali d.s.s., a.s. a spravujte si svoje peniaze cez aplikáciu pre mobilné telefóny.

Bližšie informácie tu.

 

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie od NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. vám ponúka široké portfólio príspevkových doplnkových dôchodkových fondov , z ktorých si viete vybrať podľa vlastného uváženia. 

Bližšie informácie tu.

 

Termínované vklady

Svoje peniaze môžete bezpečne zhodnotiť prostredníctvom termínovaných vkladov v eurách ale aj v cudzích menách.

Ponúkame vám zriadenie a vedenie termínovaných vkladov bez poplatkov, ochranu prostredníctvom Fondu na ochranu vkladov a pevnú úrokovú sadzbu počas celej doby viazanosti. 

Bližšie informácie tu.

Životné poistenie

V spolupráci s Generali poisťovňou vám prinášame jedinečné prémiové životné poistenie La Vita Exclusive.

 

Životné poistenie La Vita Exclusive vám prináša atraktívne benefity:

 • bonusové navýšenie krytia až o 50 % pre vybrané riziká
 • navýšené limity poistných súm pre lekárske prehliadky
 • variabilné poistenie s možnosťou rizikového ako aj investičného variantu
 • poskytuje flexibilitu pri zmenách parametrov poistenia – zmeny sú možné už po prvom roku trvania poistenia
 • možnosť poistiť viacero spôsob v rámci jednej poistnej zmluvy

Pri zriadení poistenia a vybavovaní poistných udalostí vám poskytneme špeciálny klientsky servis a vaše požiadavky vybavíme prioritne.

Zriadením poistenia získavate aj členstvo v Generali klube - lojalitný program prinášajúci množstvo ďalších skvelých výhod.

Viac informácií nájdete tu.

 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk . Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a zodpovedného investovania (ESG) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od typu fondu a jeho cieľov bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (Kľúčové informácie pre investorov, Predajný prospekt dostupných na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital), ktoré by ste si mali prečítať. Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov: Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity a Epsilon Fund Euro Bond.