Chcete
pomôcť planéte
alebo rodinnému
rozpočtu?

Investujte do Zelených fondov a môžete mať oboje

Prečo investovať do Zelených fondov

icon 1

Máte príležitosť na vyššie zhodnotenie ako pri sporení

icon 2

Investujete do inovatívnych a zodpovedných fondov či spoločností

icon 3

Podporujete ‘správnu vec’ so zaujímavým finančným potenciálom

icon 4

Máte istotu, že vaše peniaze nejdú do kontroverzných a neetických oblastí

Využite benefit 100% zľavy zo vstupného poplatku pri novom Eurizon SK fonde ESG Zodpovedné Portfólio.

Chcem vedieť viac
Zodpovedné k planéte
Zodpovedné
k planéte

Zelené fondy zarábajú zodpovedne. Sú to tzv. ESG fondy, ktoré investujú iba do spoločností s prísnymi etickými štandardmi z hľadiska environmentálneho, spoločenského a verejného. Tieto firmy musia mať kvalitne nastavené procesy v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti o zamestnancov či etických obchodných praktík. Očakáva sa od nich taktiež neustále zlepšovanie, aby si dokázali udržať svoj ESG status, ktorý im je udeľovaný nezávislými agentúrami. Čím viac ESG spoločností bude na svete, tým bude svet lepší.

Zodpovedné k vašim peniazom
Zodpovedné
k vašim peniazom

Spoločnosti spĺňajúce ESG kritériá sú dobré nielen pre planétu, ale aj pre vaše výnosy, keďže sú inovatívne, rýchlo rastúce a výborne manažované. Aj vy tak môžete profitovať v sektoroch s vysokým potenciálom, ako napríklad elektromobily, komunikačné technológie či umelá inteligencia. Mnohé z týchto spoločností dosahujú už teraz tržby v miliardách eur a ďalej rastú obrovským tempom. Do našich fondov sú starostlivo vybrané skúsenými porfólio manažérmi. Zelené fondy tak majú vysokú šancu na nadpriemernú výkonnosť a schopnosť odolávať krízam, ktoré sa na trhoch vždy občas vyskutnú.

Zelené fondy sú tzv. ESG fondy - moderný spôsob, ako zodpovedne zhodnocovať finančné prostriedky. Spĺňajú environmentálne, spoločenské a verejne akceptovateľné hľadisko.

Spoločnosti, ktorým záleží na týchto aspektoch, sú veľakrát lídrami na trhu s tržbami v miliardách eur. Z ich úspechu môžete teraz profitovať aj vy.

Environmental
Environmental

Ochrana životného prostredia, znižovanie emisií, obnoviteľné zdroje, úspora energie, recyklácia odpadov.

Social
Social

Dodržiavanie pracovných noriem, kvalita a bezpečnosť výrobkov, prospešné služby zdravotnej starostlivosti, vzdelávania či bývania.

Governance
Governance

Daňová a účtovná transparentnosť, riadna organizačná štruktúra, etické obchodné praktiky či pôsobnosť v rozvíjajúcich sa štátoch sveta.

Udržateľné investovanie

Udržateľné investovanie nie je iba krátkodobým výstrelkom, ale trhom, ktorý je schopný z dlhodobého hľadiska vytvárať ekonomickú a sociálnu hodnotu.

 

Využite benefit 100% zľavy zo vstupného poplatku pri novom Eurizon SK fonde ESG Zodpovedné Portfólio formou jednorazovej investície. Benefit je platný do 31.01.2022.

Vaše peniaze môžu zarábať a pomáhať zároveň

Investujte do Zelených fondov a prekvitať môže vaše portfólio aj príroda.

Ako sa nám zatiaľ darí?

Vo VÚB banke ponúkame niekoľko ESG fondov. Hoci minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich, v tomto grafe si môžete pozrieť, ako sa darilo našim klientom, ktorí s nami investovali do ESG fondu Equity Planet presne pred rokom.

Výkonnosť fondu Equity Planet v období od 24.8.2020 do 20.8.2021 je 34.9 %. Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity) a Epsilon Fund Euro Bond.

i

Možnosti investovania do Zelených fondov vo VÚB banke

scroll
Zhodnoťte rozumne svoje úspory
Začnite investovať aj bez úspor

Investičné sporenie SK/LUX

Investovať môžete začať už od 20 € mesačne vo vybranom fonde bez vstupných poplatkov a po dodržaní stanoveného obdobia aj bez výstupných poplatkov.

Zaujíma ma
Investičné sporenie
Zhodnoťte rozumne svoje úspory
Investujte do úspešných spoločností

Podielové fondy Eurizon SK/LUX

Vďaka podielovým fondom môžete investovať aj menšie čiastky do akcií a dlhopisov veľkých a známych svetových spoločností.

Zaujímajú ma
podielové fondy

Vypočítajte si potenciálne zhodnotenie s investičným sporením do fondov

X

Investičné sporenie

Vypočítajte si výšku zhodnotenia*

Do akého fondu chcete investovať?
Jednorázový vklad do fondu
   
Mesačný vklad do fondu
   
Doba sporenia
rokov
   

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter a pri výpočte výkonnosti podielových fondov sa vychádza z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu Eurizon SK.

i

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity) a Epsilon Fund Euro Bond.

i
X

Zhrnutie

Vklad do Podielového fondu Eurizon SK za dobu sporenia

 

Zhodnotenie za dobu sporenia*

   

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície na konci

 
Dobra trvania (roky)
Hodnota investície
Vklad

Umenie povedať nie

Investujeme do skutočných hodnôt a nebojíme sa odmietnuť príležitosti, ktoré nepovažujeme za zodpovedné. Zelené fondy od VÚB banky neinvestujú do tabakového a alkoholového priemyslu či firiem podporujúcich výrobu zbraní, hazard, rýchle občerstvenie a podobne.

Poraďte sa s nami?

Poraďte sa s nami

Nechajte si navrhnúť portfólio podľa vašich cieľov a investičného horizontu. Ak máte záujem, radi vám vytvoríme aj Osobný finančný plán s investičnou stratégiou na mieru.

podcast

PODCAST:
Možnosti investovania vo VÚB banke

Investovať môžete začať už od 20 € mesačne vo vybranom fonde bez vstupných poplatkov a po dodržaní stanoveného obdobia aj bez výstupných poplatkov.

vypočuť na SPOTIFY

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A., o.i. presadzujúce environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu v súlade s čl. 8 Nariadenia (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR nariadenie“). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/ludia/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu. Viac informácií zverejnených v súvislosti so SFDR nariadením je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misa a hodnoty, Ochrana investora.

Oficiálne názvy fondov spadajúcich pod čl. 8 SFDR nariadenia: Eurizon Fund v rozsahu podfondov (Azioni Strategia Flessibile, Bond Corporate Smart ESG, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked, Equity China A, Equity Emerging Markets Smart Volatility, Equity Innovation, Equity Planet, Equity People, Equity USA, Equity World Smart Volatility, Sustainable Global Equity) a Epsilon Fund Euro Bond.