Nechajte si poradiť, kde a ako najlepšie investovať

So správnym partnerom môže byť investor každý

Zistiť viac

Investujte
už od
20 €/mes.

Petra
benefit 1

Investovať môžete už od 20 € mesačne

benefit 2

Prvé výsledky uvidíte už po prvom roku

benefit 3

Čím skôr začnete, tým viac sa vaše úspory môžu zhodnotiť

Prečo si vybrať Kombiprodukt?

„Pre svoje úspory vyskúšajte Kombiprodukt – tretina vašich peňazí bude uložená v bezpečí banky na termínovanom účte a dve tretiny budú investované odvážnejšie. Toto rozdelenie vám umožní získať aj zaujímavý úrok, a to bez veľkého riskovania.“

Viac o kombiprodukte

Prečo si vybrať Investičné sporenie?

„S Investičným sporením to ide aj bez obrovských úspor. Ak chcete investovať, stačí si pravidelne odkladať – napríklad každý mesiac 20 €. Takto investujete postupne a vďaka tomu vaše peniaze môžu ešte viac rásť.“

Viac o investičnom sporení

Ako na Investičné sporenie?

Je dobré šetriť na sporiacom účte, ale aby sa vaše financie mohli zhodnocovať, je veľmi jednoduché začať s Investičným sporením. Investovať pravidelným vkladom môžete už od 20 € mesačne, ale v zásade platí, že s vyšším vkladom rastie tiež možnosť potenciálneho zhodnotenia. Ide zároveň o beh na dlhú trať, dlhodobé sporenie má šancu zhodnotiť sa viac.

Investujte a zabezpečte si budúcnosť

Kombiprodukt

Zhodnoťte rozumne svoje úspory

Kombiprodukt

Zhodnoťte svoje úspory zaujímavým ročným 2,5 % úrokom. Kombiprodukt spája to najlepšie z termínovaného účtu a podielových fondov, vďaka čomu získate zaujímavý výnos pri nízkej miere rizika. Minimálna výška investície je 1 500 €.

Zistiť viac
Investičné sporenie

Začnite investovať aj bez úspor

Investičné sporenie SK

Aj s menšími pravidelnými príspevkami si dokážete vytvoriť dobrú finančnú rezervu. Sporiť môžete začať už od 20 € mesačne vo vybranom fonde bez vstupných poplatkov a po dodržaní stanoveného obdobia aj bez výstupných poplatkov. Pravidelné investovanie zároveň znižuje riziko oproti nevhodne načasovanej jednorazovej investícii.

Zistiť viac
Podielové fondy

Investujte do úspešných spoločností

Podielové fondy Eurizon SK

Vďaka podielovým fondom môžete investovať aj menšie čiastky do akcií a dlhopisov veľkých a známych svetových spoločností. K investovaným prostriedkom máte navyše kedykoľvek rýchly prístup.

Zistiť viac
X

Kombiprodukt

Vypočítajte si výšku zhodnotenia*

Suma investície do Kombiproduktu
   
Minimálna investícia do každého fondu je 150 €
Do akého fondu chcete investovať

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter a pri výpočte výkonnosti podielových fondov sa vychádza z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu Eurizon SK.

i

** Akciové portfólio – uvedený výpočet nezohľadňuje historickú výkonnosť, pretože údaje o minulej výkonnosti ešte nie sú k dispozícii (podielový fond bol vytvorený v roku 2019).

i

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na  www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk . Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

i
X

Zhrnutie

12-mesačný termínovaný vklad

 

Podielový fond Eurizon SK

 

Zhodnotenie za 12 mesiacov*

   

Výhody

  • Zvýhodnená úroková sadzba až 2,5 % p. a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade
  • Minimálna celková investícia je len 1 500 €
  • Vstupný poplatok predstavuje len 1,33 % z investície do podielových fondov

Stále sa neviete rozhodnúť?

Zanechajte nám svoje telefónne číslo a radi vám poradíme.

UPOZORNENIE:

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk . Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.