Kombiprodukt - najlepšia úroková sadzba na trhu 3% p.a.

Znásobte svoje úspory 3% na terminovanom

Kombiprodukt spája istotu termínovaného vkladu a výhody investovania do fondov

ZISTIŤ VIAC
image

Najlepšia úroková sadzba až 3% p. a. na termínovanom vklade

  • Je to ideálny nástroj na uloženie nasporených peňazí pre každého aj pre tých, ktorí ešte nemajú skúsenosť s investovaním a chcú si otestovať investovanie do podielových fondov.
  • Je to príležitosť rozumne zhodnotiť voľné finančné prostriedky, zodpovedne si vytvárať finančnú rezervu a rozložiť svoje investície.

Znásobte svoje úspory s Kombiproduktom

icon

Zhodnoťte svoje úspory rozumne

Chcete investovať, ale neviete do čoho? Obávate sa rizika? Všetko to rieši kombinácia termínovaného vkladu a podielových fondov!

icon

Profitujte z možného rastu svetových trhov

Vďaka tomu, že 2/3 prostriedkov investujete do podielových fondov, máte možnosť získať nadpriemerné zhodnotenie na finančných trhoch.

icon

Ušetrite na  vstupných poplatkoch

Investovaním do podielových fondov prostredníctvom Kombiproduktu platíte len 1,0% vstupný poplatok do všetkých fondov v ponuke.

icon

Zvýhodnená úroková sadzba

1/3 prostriedkov je uložená na 12-mesačný termínovaný vklad s momentálne najvýhodnejšou úrokovkou sadzbou – až 3 %!

icon

Je to jednoduché!

Navštívte ktorúkoľvek z našich pobočiek a  radi sa vám budeme venovať.

Nakombinujte si výnos s kombiproduktom

Terminovaný vklad

so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 3 % p. a. na obdobie 12 mesiacov

minimálna celková investícia už od 1 000 €, z toho termínovaný vklad minimálne 333 €

1

Podielové fondy

s možnosťou rozloženia do viacerých fondov súčasne

minimálna investícia pre každý fond 150 €

2

Ak investujete minimálnu sumu 1 000 €, 333 € vložíme na 12-mesačný termíno-vaný vklad s úrokovou sadzboau 3 % p. a. a 667 € vám rozložíme do podielových fondov podľa vášho výberu, napríklad 300 € do VÚB AM Flexibilného Konzervatívneho fondu a 367 € do VÚB AM Dynamického Portfólia.

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani VÚB AM nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v  čítať viac.... súvislosti s týmto dokumentom. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. Oficiálne názvy podielových fondov, ktorých sa primárne týka tento dokument, sú VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty/Ochrana investora.

Mám záujem o Kombiprodukt

S Kombiproduktom vám radi pomôžeme v ktorejkoľvek pobočke

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom banky na účely riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o ich spracovaní nájdete na www.vub.sk a na našich pobočkách.