Zle šetriť vás vyjde draho. Prejdite na investičné sporenie.

Zistiť viac
benefit 1

Pravidelne investovať formou investičného sporenia môžete už od 20 € mesačne

benefit 2

Na rozdiel od bežného sporenia sa vaše financie môžu zhodnocovať

benefit 3

Čím skôr začnete, tým viac sa vaše úspory môžu zhodnotiť

Vyhrajte nákup podielových listov v hodnote 300 €

Založte si investičné sporenie s vkladom už od 25 € mesačne a k svojej investícii môžete vyhrať nákup podielových listov v hodnote 300 €. Súťaž platí do 30. 6. 2021. 

Viac o Investičnom sporení
Štatút súťaže

Prečo Investičné sporenie?

Investičné sporenie môže na rozdiel od sporenia na bežnom sporiacom účte vaše financie zhodnocovať. Na investičné sporenie navyše nepotrebujete počiatočné úspory a aj keď začnete v malom, môžete uvidieť veľké zmeny.

Ako na Investičné sporenie?

Je dobré šetriť na sporiacom účte, ale aby sa vaše financie mohli zhodnocovať, je veľmi jednoduché začať s Investičným sporením. Investovať pravidelným vkladom môžete už od 20 € mesačne, ale v zásade platí, že s vyšším vkladom rastie tiež možnosť potenciálneho zhodnotenia. Ide zároveň o beh na dlhú trať, dlhodobé sporenie má šancu zhodnotiť sa viac.

Ako môže vyzerať vaše Investičné sporenie?

Kombiprodukt

Konzervatívne fondy

Konzervatívne fondy sú stabilné miesto pre pravidelné investovanie formou investičného sporenia. Majú nižšie potenciálne zhodnotenie, ale tiež nižšiu mieru rizika.

Zistiť viac
Investičné sporenie

Dynamické fondy

Ak máte záujem o vysoké potenciálne zhodnotenie a neprekáža vám o niečo vyššia miera rizika, zaujímavou možnosťou sú dynamické fondy pri ktorých je potenciál rýchleho rastu.

Zistiť viac
Podielové fondy

Vyvážené fondy

Ak hľadáte zlatú strednú cestu - primeranú mieru rizika s pekným potenciálnym výnosom, za zváženie stoja vyvážené fondy.

Zistiť viac
X

Investičné sporenie

Vypočítajte si výšku zhodnotenia*

Do akého fondu chcete investovať?
Mesačný vklad do fondu
   
Doba sporenia
rokov
   

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter a pri výpočte výkonnosti podielových fondov sa vychádza z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu Eurizon SK.

i

** Akciové portfólio – uvedený výpočet nezohľadňuje historickú výkonnosť, pretože údaje o minulej výkonnosti ešte nie sú k dispozícii (podielový fond bol vytvorený v roku 2019).

i

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

i
X

Zhrnutie

Vklad do Podielového fondu Eurizon SK za dobu splácania

 

Zhodnotenie za dobu splácania*

   

Vývoj hodnoty investície

Hodnota investície na konci

 
Trvanie (roky)
Hodnota investície
Vklad

Hľadáte ďalšie spôsoby, ako zhodnotiť svoje existujúce úspory?

Možno vás bude zaujímať Kombiprodukt, ktorý kombinuje výhody termínovaného vkladu a podielových fondov Eurizon SK alebo podielové fondy Eurizon Capital.

zistiť viac

Stále sa neviete rozhodnúť?

Zanechajte nám svoje telefónne číslo a radi vám poradíme.

UPOZORNENIE:

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk . Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

logo

Tieto stránky využívajú Cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť ich nastavenia, nájdete v Zásadách spracúvania cookies - viac možností.

Súhlasím