Živnostníci

Spolupráca medzi Slovenskou živnostenskou komorou (ďalej „SŽK“) a VÚB bankou začala už počas júla 2006 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu.

Na základe tohto partnerstva pripravila VÚB banka špeciálnu ponuku produktov a služieb. Zistením potrieb živnostníkov banka upravila podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB banka ponúka členom SŽK za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

  • produkty pre fyzické osoby,
  • produkty pre podnikateľov.

Konkrétne výhody pre Vás ako člena SŽK sa dozviete:

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho vzťahového manažéra, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem