Kontakt Internet banking IB Search ×

Nálada v ekonomike je horšia, hoci aktivita rastie

Po slabšom konci minulého roku, dokázala ekonomika eurozóny v úvode aktuálneho roka pridať. Predbežné čísla HDP eurozóny z 1Q konečne priniesli dôvod na úsmev – medzikvartálny rast sa v úvode roka v sezónne očistenej miere zdvojnásobil na 0,4%. Očakávania vzhľadom na náladu v ekonomike neboli príliš vysoké a tak ich realita prekonala.

Oproti roku 2017 bol rast však stále len zhruba polovičný. Detaily jeho zloženia zatiaľ zverejnené neboli, no z mesačných dát sa javí, že akceleráciu rastu ekonomiky potiahol priemysel. To je celkom prekvapivé. Nálada v tomto sektore už od začiatku roka 2018 vyslovene padá. Áno, prieskumy z konca minulého roka ešte napovedali nejaký rast na úvod tohto roka. Aktuálne ale už podniky hlásia niekoľko mesiacov vyslovene očakávania poklesu aktivity. Preto je predstava priemyslu ako motora zvyšujúceho sa rastu prekvapením. V sektore služieb je nálada o poznanie lepšia, súvisí to s dobrým stavom pracovného trhu.

Otázkou na nasledujúce mesiace je, či sa nálada v priemysle zosúladí s produkciou na vyššej úrovni, alebo produkcia poklesne. Optimista verí, že správna bude prvá možnosť, lebo rizík je momentálne v ekonomike menej. Brexit sa oddialil, obchodné vojny poľavili a veľmi dôležitý globálny hráč – Čína, hlási lepšie očakávania, než koncom minulého roka.

Nálada v domácej ekonomike podľa PMI indexu

V domácej ekonomike sa medzičasom nič dramatické neudialo. Zaujal najmä prepad dôvery v priemysle – zlá nálada dorazila už aj k nám. Skôr sa to ale javí ako prehnaná obava o budúcnosť. Aktuálna produkcia je totižto solídna a povzbudivé sú aj nové objednávky. Takže tu máme presne tú istú neznámu ako vo veľkom obraze priemyslu v rámci celej eurozóny. Mimo priemyslu je aktivita slabšia ako v roku 2018, ale stále povzbudivá.

Stavebníctvo rastie pomalšie ako predošlý rok, no na výrazné spomalenie to nevyzerá. Počet začatých alebo rozostavaných bytov láme novodobé rekordy. To je prísľub pokračovania slušnej aktivity aj nasledujúce mesiace. Aktivita sa zhoršila najmä vo verejných investíciách do infraštruktúry. Podľa medializovaných informácii ale nie kvôli nezáujmu štátu pokračovať v investíciách, ale pre zlé dodávateľské vzťahy. Zrejme tak ide len o otázku času, kedy sa opäť rozbehne. Dôvera domácnosti, ani pracovný trh nesignalizujú žiadny obrat spotrebiteľského správania. Nezamestnanosť dosahuje nové a nové minimá. Každé ďalšie minimum už bude čoraz ťažšie dosiahnuť, potenciál ale ešte stále existuje. Nedostatok pracovnej sily napriek tomu, aj vďaka príchodu pracovníkov zo zahraničia, už nie je taký problém ako počas maxima z 2018, no naďalej je významnou brzdou.

Dôvera v priemysle, sezónne očistená


Nami očakávaný rast HDP v roku 2019 sme v úvode roka revidovali nadol, z 3,9% na 3,5% r/r. Vo svetle prvých dát aktivity z aktuálneho roka pri tomto odhade zatiaľ ostávame, hoci prvý kvartál môže prekvapiť pozitívne aj u nás. Globálneho rizika je síce menej, než pred pár mesiacmi, no pre 3,5%-ný odhad rastu je ho ešte stále príliš veľa. Nasledujúce mesiace odhalia, či pesimizmus v priemysle nie je prehnaný. Od zlepšenia vyhliadok našich obchodných partnerov a špeciálne od automobilového sektoru bude závisieť naplnenie nášho odhadu rastu.

Index ekonomického sentimentu vs % r/r rast HDP