Kontakt Internet banking IB Search ×

Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok

Napriek tomu, že sporenie bolo v slovenských domácnostiach fenoménom až do polovice 90. rokov, po roku 1997 došlo k jeho výraznému poklesu. Situácia sa mierne zlepšila až v ostatných 4 rokoch, zatiaľ sme však v ukazovateľoch skôr na chvoste rebríčkov EÚ a výrazne zaostávame aj za našimi najbližšími susedmi. A to napriek tomu, že ekonomická výkonnosť krajiny, rast zárobkov a zamestnanosti už v súčasnosti umožňujú zvýšiť objem financií vkladaných do rôznych foriem sporenia a investovaných do podielových fondov.

Aktuálne si Slováci odkladajú len 8,2  % z príjmov, priemer EÚ je však 9,6 %. Čo sa týka priemerných osobných finančných aktív, Slováci ich majú ku koncu roka 2018 vo výške 13 400 eur, Česi 23 100 eur, Maďari 17 100 eur, pričom priemer v EÚ je až 69 200 eur. Ak zoberieme do úvahy, že Slováci sú v regióne Strednej a Východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší (Estónci však majú takmer dvojnásobne vyššie osobné finančné aktíva), finančná situácia Slovákov je na tom v porovnaní  s regiónom výrazne najhoršia. Aspoň jedna dobrá správa na záver: podľa prognóz do roku 2022 by mali naše úspory dosiahnuť minimálne 18 000 eur, čo predstavuje 35 %-ný nárast oproti dnešnému stavu.

Ako využiť rastúci príjem
Finančná rezerva je potrebná nielen pre prípad výpadku príjmov, ale v ostatnom období je napríklad aj podmienkou pre získanie hypotéky. Nemenej dôležitým argumentom pre sporenie a investovanie je dôchodok. Už dnes je jasné, že dôchodkový systém postavený na prispievateľoch je neudržateľný, pretože neustále klesajúci počet prispievateľov na jedného dôchodcu je nezvrátiteľný.
Jedinou šancou je začať si vytvárať vlastnú rezervu na dôchodok vo forme dlhodobého sporenia a investovania. Navyše nedávne zastropovanie veku odchodu do dôchodku takisto výrazne zvýši potrebu úspor, pretože výška dôchodku vyplácaného štátom reálne poklesne.

*ide len o ilustratívny príklad pre výpočet ktorého sme použili fiktívne zhodnotenie 2,50 % p.a. Výnos z investície závisí od celkového vývoja na finančných trhoch, dĺžky investície, výšky pravidelného vkladu, zvoleného fondu, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Výzvou je teda naučiť sa investovať

Investovanie je ideálnou formou umožňujúcou dosiahnutie výraznejšieho zhodnotenia úspor v porovnaní so štandardnými formami sporenia. Podielové fondy sú zároveň jednoduchým nástrojom pre bežných obyvateľov, pretože nie každý má zdroje, možnosti či znalosti zhodnotiť svoje úspory inou formou, ako sú napríklad nehnuteľnosti či drahé kovy.

Čím je v podielovom fonde väčší podiel akcií, tým je rizikovejší a má väčšie výkyvy vo svojej výkonnosti a dnešná investícia môže znamenať stratu na dlhšie obdobie. Veľkým pomocníkom je však pravidelné mesačné investovanie, vďaka ktorému sa priemerná cena nákupu podielov v čase mení a výsledkom je investícia s výrazne nižším rizikom nesprávneho načasovania ako pri jednorazovej investícii. Táto investičná stratégia platí pre každého a správcovské spoločnosti ju dlhodobo podporujú. Napríklad produkt spoločnosti VÚB Asset management, správ. spol., a.s. s názvom VÚB AM Investičné Sporenie umožňuje pravidelne investovať už od 20 eur mesačne. Veľkou výhodou tohto produktu je aj investovanie bez vstupného a výstupného poplatku pri dodržaní minimálnej doby sporenia. Ďalšou výhodou je aj možnosť jednorazovej investície až do 5 000 eur mesačne (vrátane pravidelnej investície), ktorá je šancou na výraznejšie zhodnotenie v prípade výraznejšieho poklesu hodnoty fondu.

Forma zhodnocovania úspor cez podielové fondy je u nás bohužiaľ menej využívaná ako napríklad v susednom Poľsku, Maďarsku, či v eurozóne. Napríklad do podielových fondov si tak odkladá peniaze 9% domácností eurozóny, 10% domácností v Rakúsku alebo 7 % domácností v Maďarsku. U nás sú to však len 2 % domácností. Hlavnú úlohu na Slovensku hrajú stále banky a ich produkty, pretože súperíme s nízkou finančnou vzdelanosťou a bariérami vo vnímaní vstupných poplatkov. Väčšinu úspor majú teda Slováci na účtoch, najčastejšie ide o rôzne formy sporiacich účtov, termínované vklady či vkladné knižky.

*ide len o ilustratívny príklad pre výpočet ktorého sme použili pravidelné investovanie so sumou 55 € a 30 € mesačne pri fiktívnom zhodnotení 2,50 % p.a. Výnos z investície závisí od celkového vývoja na finančných trhoch, dĺžky investície, výšky pravidelného vkladu, zvoleného fondu, pričom hodnota investície môže rásť, stagnovať aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Tipy ako sporiť a investovať

 1. Základný faktor úspešnosti finančnej investície je čas. Čím dlhšie peniaze pracujú na svojom zhodnotení, tým výraznejšie zhodnotenie môžu dosiahnuť. Preto je rozhodnutie odkladať dobu, kedy začať šetriť, jedným z najnesprávnejších finančných rozhodnutí, aké možno v živote spraviť. Sporenie a investovanie sa dá rozdeliť na:

  Krátkodobé (1 až 2 roky):
  Je to sporenie na bežnú spotrebu. Vhodným riešením je sporiaci účet, ktorých môže byť až 5 naviazaných k jednému účtu. Pri pravidelnom sporení, aspoň 20 eur mesačne, klient získava zvýhodnený úrok a bonusový úrok, ak s peniazmi na účte nehýbe. Na sporiaci účet si môže každý odložiť sumu až do 30-tisíc eur. Presúvať peniaze na sporenie ide veľmi jednoducho, v mobil bankingu to napríklad trvá pár sekúnd. 
 2. Strednodobé (2 až 5 rokov): Je to sporenie napríklad na mimoriadnu splátku či       predčasné splatenie úveru alebo hypotéky. Vhodným riešením sú sporiaci účet k hypotéke, bežný sporiaci účet alebo pravidelné investovanie cez VÚB AM Investičné Sporenie.

  Dlhodobé sporenie (5 a viac rokov): Je to sporenie na vzdelanie pre deti, vlastné vzdelanie, sporenie na konkrétnu vec či udalosť (auto, byt, cestovanie, svadba) či doplnkové sporenie na dôchodok. Vhodným riešením je pravidelné investovanie cez VÚB AM Investičné Sporenie.

  K jednoduchšiemu prístupu k sporeniu môžete využiť aj šikovné možnosti v internet či mobil bankingu:

  Sporenie jedným ťahom - v mobil bankingu sa dajú presúvať prostriedky na sporiaci účet jedným ťahom, z vopred určených najčastejších súm.

  Sporenie na čokoľvek - K jednému účtu sa dajú vytvoriť hneď viaceré sporiace účty s dobrým zvýhodnením, ktoré si môže každý pomenovať ako chce, napríklad podľa toho, na čo si sporí. Sporiaci účet k hypotéke má dokonca zvýhodnenú úrokovú sadzbu až 0,80 %.

  Sporenie so zaokrúhľovaním nákupu – Zaplatili ste v obchode 2,35 eur? Keď si nastavíte zaokrúhľovanie platieb na 1 celé euro, pri tejto zaplatenej sume by vám z účtu odišli 3 eurá, pričom 2,35 pôjde obchodníkovi a 0,65 eur rovno na váš sporiaci účet. Jednoducho sa dá nastaviť aj zaokrúhľovanie na celých 5 či 10 eur.

 3. Nie je dôležité koľko zarobíte, ale koľko ušetríte. Pozrite sa na svoje výdavky a zanalyzujte, aké sú možnosti na ich zníženie. Ušetrené peniaze “neprejedzte”, ale si ich odložte.
 4. Dôležitá je pravidelnosť. Sporte si pravidelne konkrétnu sumu, ktorú sa snažte postupne navyšovať.
 5. Na sporenie si odložte peniaze ideálne hneď po výplate.
 6. Učte šetriť už svoje deti. Otvorte im detské či študentské účty namiesto vreckového v hotovosti, otvorte im sporiace účty s konkrétnym cieľom sporenia (nový tablet, bicykel a pod.).
   

Dôležité pravidlá pri investovaní:

Cieľ – Stanovte si jasný účel, na čo si chcete odkladať prostriedky  a aký objem financií chcete dosiahnuť.

Čas – Určite si očakávaný horizont, ktorý chcete dosiahnuť svoj cieľ.

Zdroje – Spočítajte si, akú časť majetku chcete pravidelne si odkladať alebo investovať, aby vám zostala dostatočne veľká rezerva pre prípadné neočakávané životné udalosti.

Riziká – Zvážte všetky vplyvy a možné riziká spojené s investovaním,  ako aj mimoriadne situácie, ktoré by si vyžiadali siahnuť na úspory pred želaným termínom.

Diverzifikácia – Rozložte si svoje investície , najmä z pohľadu podstupovaného rizika a dĺžky investície.