Kontakt Internet banking IB Search ×

Obnovu Kalvárie v Banskej Štiavnici sme dotiahli do krásneho konca

Takmer 11 rokov sme stáli pri našom partnerovi, občianskom združení Kalvársky fond a venovali mu našu podporu, ktorá sa zapíše do dejín Slovenska. Náš finančný vklad do obnovy Kalvárie bol doteraz najväčším darom firemnej nadácie pre konkrétny projekt v oblasti kultúry. Sme hrdí na to, že vďaka tomuto spojeniu síl „povstal z popola“ zdevastovaný a rokmi zanedbaný skvost barokovej architektúry, dedičstvo našich predkov, ktoré sa bude na štiavnickom vrchu Scharfenberg vynímať aj pre budúce generácie.

Kalvária si toho veľa vytrpela
Neprehliadnuteľná dominanta z polovice 18. storočia prežila tri vojny a od polovice 20. storočia sústavne chátrala. Na prelome tisícročí ju poznačilo vyčíňanie vandalov, rozkrádanie a ničenie vzácnych artefaktov a takmer úplná strata záujmu verejnosti. V roku 2007 bola zaradená medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta. Tento stav sa rozhodlo zmeniť združenie Kalvársky fond pod vedením nadšencov Martina Macharika a Kataríny Voškovej. A práve oni našli silného spojenca v Nadácii VÚB.

Za 11 rokov 1,1 mil. eur
Od Nadácie VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo predstavuje takmer polovicu všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie. „Keď sme sa pred 11 rokmi dozvedeli, že táto pamiatka patrí k stovke najohrozenejších, rozhodli sme sa, že ju pomôžeme zachrániť. Urobili sme tak aj z úcty k predkom. Teší nás, že sa Kalváriu podarilo spoločnými silami nielen obnoviť, ale že sme inšpirovali k záujmu o ňu aj ostatných,“ povedal počas slávnostného otvorenia vynovenej Kalvárie riaditeľ Divízie zahraničných dcérskych spoločností skupiny Intesa Sanpaolo Ignacio Jaquotot,  ktorý stál ako predseda správnej rady Nadácie VÚB pred 11 rokmi pri zrode tohto partnerstva. „Veľmi si ceníme, že pomoc mala aj nefinančný charakter. Nadácia pomohla zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov VÚB banky, participovala taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech nášho fondu,“ zdôraznil Martin Macharik z partnerského občianskeho združenia Kalvársky fond.

Kam smerovala naša podpora
Nadácia VÚB sa finančne podieľala na obnove a reštaurovaní 21 objektov Kalvárie (kostolov, kaplniek a svätých schodov vrátane ich vzácnych fresiek, súsoší či oltárov), obnove areálu, vybudovaní technickej infraštruktúry, infocentra, zázemia a parkoviska, vytvorení expozícií o dejinách tohto monumentu či tvorbe replík najvzácnejších sochárskych diel, ktorých originály boli umiestnené do múzea. Od minulého roka prebiehala vďaka našej podpore aj rozsiahla rekonštrukcia najväčšej dominanty – Horného kostola Kalvárie. Práve jeho symbolickým otvorením bola 12. októbra ukončená hlavná fáza obnovy Kalvárie. V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré však už návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať. Nadácia VÚB ostáva aj naďalej plniť svoje poslanie ako partner OZ Kalvársky fond a za týmto účelom plánujeme uvoľniť aj dodatočné prostriedky na realizáciu najnutnejších dokončovacích prác obnovy.

Pozývame aj vás...
Sme šťastní, že po dlhom čase systematickej a dôkladnej práce sa podarilo nielen zachrániť tento historický poklad nevyčísliteľnej hodnoty, ale že sme Kalváriu pomohli zviditeľniť ako jedno z najvzácnejších diel barokovej architektúry v našej krajine, ktoré ponúka v súhre s impozantnou prírodnou scenériou skutočne nezabudnuteľný zážitok. Kalvária už dnes môže začať naplno slúžiť turistom a pútnikom z celého Slovenska aj zahraničia. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu minulý rok už 70-tisíc návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov. Veríme, že toto číslo bude ďalej rásť a že si návštevu tejto pamiatky vo svojej obnovenej kráse nenecháte ujsť ani vy.

Ak vás príbeh Banskoštiavnickej kalvárie zaujal, odporúčame vám prečítať si rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond, ktorý poskytol pre náš online magazín Nadácie VÚB .