Kontakt Internet banking IB Search ×

Nové Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky

Nové Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky. Dňa 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky.

Dňa 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky, ktoré sú zverejnené v časti Informačný servis/Obchodné podmienky/Komerčné úvery