Kontakt Internet banking IB Search ×

29.06.2018

Makroekonomický výhľad: Kde sa nachádzame?

Z ekonomického pohľadu žijeme dobré časy. Rast globálnej ekonomiky pokračuje solídnym tempom, no vrchol hospodárskeho cyklu je s veľkou pravdepodobnosťou už za nami. Pozitívny je aj fakt, že z priaznivého ekonomického prostredia profituje viac regiónov, teda, že rast je lepšie rozložený naprieč jednotlivými krajinami. Najbližšie roky by výkon americkej ekonomiky mal opäť prekonávať tú „našu“ európsku. Domáca slovenská ekonomika ale vďaka extra vzpruhám v podobe veľkých investícii automobilového priemyslu bude ešte nejaký čas akcelerovať.


Makro projekcie, rast HDP

Zdroj: Intesa Sanpaolo

Tempo sa zvoľňuje

Dáta z úvodu aktuálneho roka priniesli po raketových rastoch z druhej polovice 2017 vytriezvenie. Nič dramatické sa neudialo, avšak ekonómovia pochopili, že odhady rastov, ktoré kontinuálne navyšovali, už dosiahli strop a pre aktuálny rok už treba z vysokých odhadov škrtať, najmä v eurozóne, desatinky. Globálnemu rastu pritom vôbec nepomáha obchodná politika USA. Trumpov merkantilistický prístup ukončil dekádu liberalizácie medzinárodného obchodu, ktorý už tak po finančnej kríze z roku 2008 ubral paru. Medzinárodný Menový Fond odhaduje, že 10% nárast ciel na globálnej úrovni by ukrojil zo svetového rastu zhruba pol percentuálneho bodu. K celej tejto situácii prispieva navyše proces vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Riziko odchodu bez civilizovanejších dohôd je pritom stále na stole.

V USA zatiaľ fúka vietor do plachiet. Rast by v tomto roku mohol dosiahnuť 3 % oproti vlaňajším 2,3 %. No to, čo teraz môžeme považovať za vietor do plachiet, sa čoskoro môže otočiť na protivietor. Fed už nejakú dobu postupne znižuje menové stimuly a najnovšie si necháva priestor aj na razantnejšiu akciu. Fiškálna politika zatiaľ tiež pomáha rastu ekonomiky, hoci z cyklického pohľadu to ani nie je treba, no aktuálny rast deficitu znižuje priestor na podporu ekonomiky v budúcnosti. Keď k tomu priradíme ešte riziká obchodnej vojny, pravdepodobnosť výraznejšieho spomalenia v budúcnosti je nezanedbateľná.

Rekordne dlhé obdobie rastu

Eurozóna vrchol ekonomického cyklu síce už prekonala, no rastové obdobie stále pokračuje, a to dokonca nad potenciálnou úrovňou. Jednoducho by sa dalo povedať, že eurozóna napriek spomaleniu stále rastie rýchlejšie než je dlhodobo udržateľné. A takáto situácia trvá už teraz rekordne dlho. Takýmto tempom však dokáže eurozóna rásť najmä vďaka extrémne uvoľnenej menovej politike. V roku 2017 vzrástla medziročne o 2,5 %. Ak by ale bola menová politika neutrálna, rast by dosiahol iba 1,8 %. Zatiaľ však menová ostáva naďalej uvoľnená a „doping“ tak bude v tomto roku porovnateľný s minuloročným. Nakoniec bude trvať dlhšie, než sme pôvodne čakali, no nebude to naveky. ECB už ohlásila, že program nákupu aktív, ktorý drží dlhé sadzby na extrémne nízkych úrovniach, po septembri spomalí na polovicu a v decembri skončí úplne.

To vytvára veľmi silný predpoklad pre rast dlhých sadzieb už v najbližších mesiacoch. Oficiálne sadzby (teda tie s krátkou splatnosťou) ostanú nedotknuté ešte minimálne rok, no rast potom bude zrejme skokovitý. Očakávame, že do konca roka 2019 ECB vytiahne depozitnú sadzbu zo záporných úrovní. Stále síce pre rok 2019 hovoríme o veľmi uvoľnenej menovej politike, no cesta k normalizácii už bude jasnejšia. Preto aj dodatočný doping, ktorý dostane ekonomika eurozóny v roku 2019, bude oproti tomu aktuálnemu zhruba polovičný.

Dôvera v ekonomike síce tiež už nie je na rekordných úrovniach z jesene 2017, ale celková hodnota je stále dostatočne vysoká na to, aby indikovala komfortný rast HDP aj najbližšie obdobie, i keď už nie taký vysoký ako v minulom roku.

Slovensko mieri nahor

Zatiaľ čo eurozóna rast spomaľuje, Slovensko stále mieri nahor. V celom našom regióne sa výrazne darí pracovnému trhu, z čoho benefitujú zamestnanci v podobe rastúcich miezd a počtu pracovných príležitosti. Súkromná spotreba sa tak stala motorom rastu nielen u nás ale aj v celej V4. Rok 2017 bol pre slovenskú ekonomiku dobrým rokom, ale porovnajúc sa s okolitými ekonomikami, rast mohol byť aj vyšší. Najväčším rozdielom bolo, že rast súkromnej spotreby bol v susedných ekonomikách vyšší a načasovanie investícií rozličné. Slovensko pociťuje najväčšie investície práve v tomto období a za niekoľko mesiacov už príde aj ovocie v podobe skokovitého rastu produkcie. Tak ako sme na Slovensku už zvyknutí, hovoríme o investíciách v automobilovom sektore. Čakajú nás vďaka tomu rasty HDP nad 4 % a to je tempo, aké sme po kríze len tak bežne nevideli.

HDP USA, r/r % a indikátor recesie USA podľa NBER

Zdroj: Bloomberg, Macrobond, Eurostat, VÚB

Expanzia nepotrvá večne

Pozitívna vlna, na ktorej sa vezie globálna ekonomika, je už teraz neštandardne dlhá. Najlepšie to ilustruje príbeh najväčšej ekonomiky sveta – USA. Expanzia tam trvá už 9 rokov, čo je vôbec druhé najdlhšie obdobie v histórii. Dlhšie trvala len raz, na konci predošlého milénia, a to 10 rokov. Všetko nasvedčuje tomu, že rast bude pokračovať aj najbližší rok a ekonomika USA si zapíše nový rekord. Expanzia v eurozóne je zatiaľ o polovicu mladšia než v USA, no už teraz je to najdlhší rozmach od vzniku spoločnej ekonomiky. Naši kolegovia z ekonomického výskumu Intesa Sanpaolo ale upozorňujú, že riziko recesie po roku 2020 výrazne rastie. Vo finančnom sektore však vidia len limitované disbalancie, a tak najbližšia recesia snáď bude len mierna. Zatiaľ slnko svieti a kto potrebuje, by si mal opraviť strechu, pretože prídu aj prehánky, a potom to už bude ťažšie...