Veterinári

Spolupráca medzi Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej „KVL SR“) a VÚB bankou začala už v novembri 2005 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu.

Na základe tohto partnerstva pripravila VÚB banka špeciálnu ponuku produktov a služieb. Zistením potrieb veterinárnych lekárov banka upravila podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB banka ponúka členom KVL SR za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

  • produkty pre fyzické osoby,
  • produkty pre podnikateľov.

Konkrétne výhody pre Vás ako člena KVL SR sa dozviete:

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho vzťahového manažéra, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem