Kontakt Internet banking IB Search ×


Prenesenie účtu z inej banky vybavíme za vás a zadarmo

  vybavenie žiadosti o presun účtu,  ktorú pošleme do vašej banky, a tá zruší váš účet, platobné karty a všetky trvalé a opakované platby

 nastavenie trvalých príkazov a inkás
z vášho nového Senior konta (napr. platby za elektrinu, plyn, služby mobilných operátorov, SIPO)

 informovanie o zmene tých, ktorí z vášho účtu inkasujú platby alebo vám zasielajú pravidelné platby na účet. Tak, aby všetko fungovalo tak ako doteraz