Kontakt Internet banking IB Search ×

Za pravidelné mesačné sporenie od 20 € do 1 000 € môže získať Vaše dieťa výhodný bonusový úrok každý mesiac už od zriadenia Sporiaceho účtu pre Juniorov

Vytvoríte rezervu napr. na školské potreby, vzdelanie, prípadne voľnočasové aktivity

Myslíte na budúcnosť svojich detí

 

Podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby na Sporiacom účte pre Juniorov*

Pravidelné mesačné platby

na sporiaci účet vo výške 20 EUR – 1 000 EUR

Žiadne debetné transakcie

v danom kalendárnom mesiaci

Majiteľ Sporiaceho účtu pre Juniorov

je vlastníkom VÚB Účtu pre juniorov

Zvýhodnená úroková sadzba + 0,39% p.a.

*zostatky nad 30 000 EUR sa úročia úrokovou sadzbou 0,00% p.a

Výšku mesačnej platby môžete meniť v závislosti od Vašich potrieb Peniaze máte vždy „poruke“

 

Chcete vedieť, ako sa úročia Vaše peniaze na Sporiacom účte pre Juniorov? Pozrite si naše úrokové sadzby.