Kontakt Internet banking IB Search ×

Nefinančný výkaz za rok 2020

VÚB banka nevydáva samostatný Nefinančný výkaz ako si vyžaduje legislatíva o Nefinančnom vykazovaní a v zmysle platnej regionálnej legislatívy využila výnimku stanovenú nariadením ako dcérska spoločnosť zahraničnej firmy, informácie o ktorej sú zahrnuté v Konsolidovanom nefinančnom výkaze predloženom spoločnosťou Intesa Sanpaolo SpA.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

 

2020 Consolidated Non-financial Statement