Kontakt Internet banking IB Search ×

Nefinančný výkaz za rok 2019

VÚB banka nevydáva samostatný Nefinančný výkaz za rok 2019 (nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu a opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch) a v zmysle platnej legislatívy využila výnimku stanovenú nariadením ako dcérska spoločnosť zahraničnej firmy, informácie o ktorej sú zahrnuté v konsolidovanom nefinančnom výkaze predloženom spoločnosťou Intesa Sanpaolo SpA.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

 

2019 Consolidated Non-financial Statement