VÚB Banka

Kontakt Internet banking IB Search ×

Kontakt

Martina Slezáková

Vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť

 

csr@vub.sk

Petra Rímešová

Špecialista marketingovej komunikácie

 

csr@vub.sk