Kontakt Internet banking IB Search ×

Dokumenty a politiky

VÚB banka, ako člen skupiny VÚB, sa v oblasti zodpovedného podnikania riadi pravidlami a politikami materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

Etické kódexy pre konkrétne oblasti PDF
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa ikona pdf
Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov ikona pdf
Európska dohoda o predzmluvných informáciách + ESIS ikona pdf
Etický kódex reklamnej praxe ikona pdf
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku ikona pdf