Dokumenty a politiky

VÚB banka, ako člen skupiny VÚB, sa v oblasti zodpovedného podnikania riadi pravidlami a politikami materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

Pravidlá a kódexy pre konkrétne oblasti

Etické kódexy pre konkrétne oblasti PDF
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov
Európska dohoda o predzmluvných informáciách + ESIS
Etický kódex reklamnej praxe
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem