Spoločenská zodpovednosť

VÚB banka je spoločnosťou, ktorá sa zaviazala podnikať zodpovedne. Spoločenská zodpovednosť VÚB banky je založená najmä na etike a transparentnosti. Podnikateľské záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona.

Zodpovednosť banky je založená na predsavzatí zvážiť dosahy jej rozhodnutí na celú spoločnosť, a preto sa v obchodnej činnosti usiluje o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty nielen pre banku, ale aj pre jej partnerov.

Dôležitý je komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, ktorý je podporený transparentným konaním VÚB banky vo vzťahu ku všetkým partnerom. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík a princípov zodpovedného podnikania.

Etický kódex

V súčasnosti, v dobe turbulentného a dynamicky sa rozvíjajúceho podnikateľského prostredia je vytvorenie a dodržiavanie usmernení uvedených v etickom kódexe nevyhnutným verejným záväzkom VÚB banky.

Etický kódex je záväzný dokument, ktorý obsahuje súhrn noriem a pravidiel, prostredníctvom ktorých je usmerňované správanie jednotlivcov – zamestnancov aj dodávateľov VÚB banky. Etický kódex hovorí o správaní s dôrazom na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispieva k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení.

Hlásenia o porušení Etického kódexu je možné zaslať na adresu etickykodex@vub.sk.

Správa o zodpovednom podnikaní

Výročná správa o zodpovednom podnikaní 2015Správa o zodpovednom podnikaní je výročnou správou o kvalitatívnych výsledkoch činností VÚB banky sumarizujúc aktivity, ktorých hlavným zámerom je trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach ekonomiky, životného prostredia a spoločnosti.

Správa je zostavená podľa verzie G4 medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative a v záujme šetrenia prírodných zdrojov je vydávaná len v elektronickej verzii.

 


Archív správ o zodpovednom podnikaní

  PDF
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2016
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2015
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2014
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2013
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2012
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2011
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2010
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2009
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2008
Správa o zodpovednom podnikaní za rok 2007
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem