Oznamy

Na našich klientoch nám záleží a práve preto Vám prinášame najnovšie informácie, ktoré Vás vždy budú držať o krok vpred.

Aktuálne

 • 07. apríla 2017

  VÚB Banka ponúka emisiu investičných certifikátov Banca IMI

  VÚB banka od 11. apríla 12. mája 2017 ponúka klientom privátneho bankovníctva v poradí už druhú emisiu investičných certifikátov, ktoré vydáva Banca IMI. Investičné certifikáty sú vydávané na obdobie piatich rokov a ku splatnosti poskytujú 90% kapitálovú ochranu. Investičné certifikáty budú priebežne vyplácať ročné výnosy v závislosti od vývoja podkladového aktíva, ktoré tvorí index EURO STOXX Select Dividend 30 (SD3E). Tento index poskytuje investorom príležitosť podieľať sa vývoji tridsiatich dividendových spoločností z jedenástich krajín Eurozóny.

  Celkový objem emisie je 5 mil. EUR a je určená pre neobmedzený počet investorov. Menovitá hodnota investičného certifikátu je 1000 EUR. Ukončenie primárneho predaja nastane momentom vypredania emisie, uplynutím obdobia ponuky alebo rozhodnutím emitenta o predčasnom ukončení ponuky.

  Dokument PDF
  Konečné podmienky
  Základný prospekt
  Základný prospekt - dodatok
 • 12. augusta 2016

  Zmena všeobecných obchodných podmienok

  Dňom 5.9.2016 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

Archív

 • 15. decembra 2015

  Zmena Cenníka za služby privátneho bankovníctva

  Dňom 1.1.2016 nadobúda účinnosť aktualizovaný Cenník za služby privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je klientom k dispozícii u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie ich transakcií.

 • 21. októbra 2015

  VÚB Banka ponúka emisiu investičných certifikátov Banca IMI

  VÚB banka od 23. októbra do 27.novembra 2015 ponúka novú emisiu investičných certifikátov, ktoré vydáva Banca IMI. Investičné certifikáty sú vydávané na obdobie piatich rokov a ku splatnosti poskytujú 100% kapitálovú ochranu. Investičné certifikáty budú priebežne vyplácať ročné výnosy v závislosti od vývoja podkladového aktíva, ktoré tvorí šesť akcií spoločností pôsobiacich v odvetví Exkluzívnych odevov, luxusných tovarov a príslušenstva.

  Celkový objem emisie je 5 mil. EUR a je určená pre neobmedzený počet investorov. Menovitá hodnota investičného certifikátu je 1000 EUR. Ukončenie primárneho predaja nastane momentom vypredania emisie, uplynutím obdobia ponuky alebo rozhodnutím emitenta o predčasnom ukončení ponuky.

   

  Dokument PDF
  Konečné podmienky
  Základný prospekt
 • 2. január 2014

  Zmena všeobecných obchodných podmienok

  Dňom 17.1.2014 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 8. júl 2013

  Obchodné podmienky k štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE XV“

  Dňom 8.7.2013 nadobúdajú účinnosť Obchodné podmienky štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE XV“. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 15. apríl 2013

  VÚB ponúka novú emisiu hypotekárnych záložných listov

  VÚB banka od 22. apríla 2013 predáva novú emisiu Hypotekárnych záložných listov. 5-ročná emisia garantuje fixný kupónový výnos 2,4% ročne z menovitej hodnoty. Kupóny budú vyplácané ročne vždy k 22.04. bežného roka.

  Celkový objem emisie je 5 mil. EUR a je určená pre obmedzený počet investorov. Menovitá hodnota hypotekárneho záložného listu je 10 000 EUR. Ukončenie primárneho predaja nastane dňom vypredania emisie alebo uplynutím obdobia predaja dňa 22. júla 2013.

 • 25. február 2013

  VÚB AM medzi najúspešnejšími v prestížnej ankete Top Fond Slovakia 2012

  Dňa 19. februára 2013 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2012. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva Ecopress (Hospodárske noviny) a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

  Z pomedzi konkurencie viac ako 450-tich podielových fondov predávaných na Slovensku z fondov VÚB AM zaznamenal najväčší úspech fond VÚB AM Privátny Eurový fond, ktorý sa umiestnil hneď v dvoch kategóriách:

  - Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii Eurové peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
  - Najpredávanejší podielový fond v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

 • 12. február 2013

  Privátne bankovníctvo VÚB banky získalo ocenenie Euromoney

  VÚB banka získala od časopisu Euromoney ocenenie za najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku pre klientov s aktívami vo výške 0,5 – 1 mil. USD. Prestížny finančný magazín hodnotil úroveň služieb pre klientov privátneho bankovníctva po celom svete už desiatykrát.

  Privátne bankovníctvo VÚB banky má niekoľkoročnú históriu a na trhu má veľmi silnú pozíciu. „Špecifikom privátneho bankovníctva je, že nepotrebuje masívnu reklamu, pretože šíriteľmi dobrého renomé sú predovšetkým spokojní klienti. Nastavili sme vysoký štandard služieb a ten sa snažíme neustále zdokonaľovať, vďaka čomu nám za posledných päť rokov počet klientov aj objem spravovaných aktív rástol v priemere o 20% ročne. Veľmi nás teší, že úroveň služieb privátneho bankovníctva VÚB banky ocenilo aj také rešpektované médium, akým je časopis Euromoney,“ hovorí Peter Guľvaš, riaditeľ odboru Privátneho bankovníctva VÚB banky.

  Privátne bankovníctvo v súčasnosti nepredstavuje iba zhodnocovanie voľných súkromných finančných zdrojov. Je to komplexná služba zastrešujúca investovanie do umenia, do komodít ako zlato, sprostredkovanie daňového poradenstva, concierge služby, firemné financovanie a iné finančné a nefinančné služby. Klientmi sú často podnikatelia a komplexné zastrešenie firemných aj súkromných požiadaviek je jednou z konkurenčných výhod VÚB banky. „Klientovi neponúkame iba naše vlastné produkty, ale snažíme sa nájsť najzaujímavejšie a najvýhodnejšie alternatívy aj na sekundárnom trhu. Dokážeme sprostredkovať všetky existujúce typy investícií, o ktoré prejaví záujem s výnimkou tých, ktoré predstavujú neprimerané riziko,” dodáva Peter Guľvaš.

 • 9. máj 2011

  Obchodné podmienky k štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE IX“

  Dňom 9.5.2011 nadobúdajú účinnosť Obchodné podmienky štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE IX“. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 7. október 2010

  Obchodné podmienky k štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE VIII“

  Dňom 11.10.2010 nadobúdajú účinnosť Obchodné podmienky štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE VIII“. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 28. máj 2010

  Zmena všeobecných obchodných podmienok

  Dňom 11.6.2010 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 11. marec 2010

  Internet banking pre klientov privátneho bankovníctva – jedinečná služba umožňujúca prehľad o stave a štruktúre portfólia

  Dňom 8.3.2010 bol spustený samostatný modul pasívneho Intenet bankingu pre klientov privátneho bankovníctva, umožňujúci klientom, ktorí o túto službu požiadajú, prezerať svoj majetok v správe privátneho bankovníctva kedykoľvek a kdekoľvek. Pre viac informácii kontaktuje svojho privátneho bankára alebo prejdite do sekcie „Privátni bankári“.

 • 16. december 2009

  Zmena Cenníka za služby privátneho bankovníctva

  Dňom 1.3.2010 nadobúdajú účinnosť aktualizovaný Cenník za spužby privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 4. jún 2009

  Obchodné podmienky k štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE IV“

  Dňom 8.6.2009 nadobúdajú účinnosť Obchodné podmienky štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE IV“. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 7. júl 2008

  Zmena všeobecných obchodných podmienok

  Dňom 7.7.2008 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky k Zmluve o službách privátneho bankovníctva. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 • 2. apríl 2008

  Posilňujeme ochranu investorov MiFID

  Jedným z dôležitých faktorov pre správnu voľbu produktu je určenie Vášho investičného profilu klienta. VÚB banka bude preto oslovovať svojich klientov v súlade so zákonom č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý pomôže určiť vhodný druh produktu a investičnú stratégiu. Na základe informácií z dotazníka Vám môže banka poskytnúť kvalitnejšie informácie pre Vaše zhodnotenie investícií.

 • 3. apríl 2007

  Zmena obchodných podmienkok štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE II“

  Dňom 18.4.2007 nadobúdajú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky štrukturovaného produktu „Garantovaný PRIVATE II“. Uvedený dokument je k dispozícii klientom u príslušného privátneho bankára, ktorý zabezpečuje realizovanie vašich transakcií.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem