Úroková sadzba

Úrokové sadzby platné od 1.9.2016

CZK1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M2 12M
2 500 - 1 759 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05
 >= 1 760 000 3

GBP1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
50 - 55 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,00 0,05
 >= 56 000 3

USD1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
100 - 69 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,50 0,05
 >= 70 000 3

HUF

Na Obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zriadiť si termínovaný vklad v HUF s viazanosťou 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov s minimálnym otváracím vkladom 40 000 HUF. Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a.s.


Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

  • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
  • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
  • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
  • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)za 180 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov


  1. Vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.
  2. Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV v CZK, ktoré sa už nepredávajú.
  3. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.
  4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem