Termínované vklady v mene USD a GBP

Možnosť zhodnotenia finančných prostriedkov na termínovanom vklade s výhodným úrokom v menách USD a GBP. Vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej doby viazanosti.


Čo získate?

 • výhodnú úrokovú sadzbu
 • finančné prostriedky sú chránené fondom na ochranu vkladov
 • vopred istý výnos, t.j. vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej doby viazanosti

Charakteristika

Od 01.09.2016 je v ponuke nová viazanosť s výhodnou úrokovou sadzbou.

 • možnosť zriadenia termínovaného vkladu v menách USD a GBP s dobou viazanosti na 9 mesiacov
 • minimálny otvárací vklad – 100 USD a 50 GBP
 • úroková sadzba platná na TV 9M v mene:
  USD 1,50% p.a.,
  GBP 1,00% p.a.
 • bezplatné zriadenie a vedenie účtu
 • možnosť realizovať prídavné vklady s tým, že všetky prídavné vklady majú rovnaký deň splatnosti
 • možnosť realizovať predčasné výbery (za sankčný poplatok)

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úroková sadzba

Úrokové sadzby platné od 1.9.2016

CZK1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M2 12M
2 500 - 1 759 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05
 >= 1 760 000 3

GBP1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
50 - 55 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,00 0,05
 >= 56 000 3

USD1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
100 - 69 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,50 0,05
 >= 70 000 3

HUF

Na Obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zriadiť si termínovaný vklad v HUF s viazanosťou 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov s minimálnym otváracím vkladom 40 000 HUF. Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a.s.


Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)za 180 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov


 1. Vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.
 2. Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV v CZK, ktoré sa už nepredávajú.
 3. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem