Štruktúrované depozitá

Chcete zaujímavo zhodnotiť svoje úspory?
Štruktúrované depozitá sú výhodná forma investície, ktorá prináša istotu zaručených výnosov s možnosťou získania atraktívneho bonusového výnosu. Sú ideálnym produktom pre klientov, ktorí majú apetít skúsiť niečo iné ako termínovaný vklad, no nie sú ochotní riskovať stratu investíciou do fondov.

Štruktúrované depozitá Rio

Štruktúrovaný depozit RIO

Štruktúrovaný depozit RIO je inovatívny štruktúrovaný produkt, ktorý zaručuje stabilný výnos v kombinácií s možnosťou získania ešte atraktívnejšieho bonusového zhodnotenia.

Štruktúrovaný depozit RIO bol v ponuke produktov od 11.2. do 31.3.2013.

Štruktúrovaný depozit RIO predstavuje:

 • výhodný 4 ročný depozitný produkt, s výškou vkladu už od 1 000 EUR
 • vstupný poplatok len 1,00%
 • garanciu vyplatenia vkladu pri splatnosti
 • garantovaný minimálny výnos 2,50% za celé obdobie trvania vkladu
 • možný výnos až 16 % za celé obdobie trvania vkladu
 • výška bonusového výnosu závisí od hodnoty výmenného kurzu EUR/BRL
 • vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov

Prečo RIO?

Rio de Janeiro je najznámejším miestom v Brazílií. Brazíliu a jej menu, brazílsky real, sme zvolili za podkladové aktívum z dôvodu konania dvoch významných športových podujatí v krajine v priebehu najbližších štyroch rokov - Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 a Letné olympijské hry v Rio de Janeiro v roku 2016. Tieto podujatia sa zároveň časovo prelínajú s dĺžkou trvania produktu štruktúrovaný depozit RIO.

Výhody, ktoré prináša štruktúrovaný depozit RIO

 • zaručuje vyplatenie vložených peňazí a základného úroku
 • v závislosti od vývoja výmenného kurzu eura voči brazílskemu realu, umožňuje dosiahnuť atraktívny bonusový úrok
 • vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov
 • ideálny produkt pre klientov, ktorí majú apetít skúsiť niečo iné ako termínovaný vklad, no nie sú ochotní riskovať stratu investíciou do fondov

Vyplácanie výnosov

Dátum výplaty výnosu** Základný úrok- ako garantovaný úrok Ročný bonusový úrok*
5.4.2014 1,00% 0%
5.4.2015 0,50% 0%
5.4.2016 0,50% 0%
5.4.2017 0,50% 2,25% alebo 4,50%

*vyplatenie v prípade splnenia podmienky
** Ak pripadne 5.4. v príslušnom roku na deň pracovného pokoja, je výnos klientovi vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň

Aké výnosy bude možné dosiahnuť?

Celkové výnosy pozostávajú z základného a z bonusového výnosu. Základný úrok dosahuje výšku 2,50 % počas celej doby vkladu. Bonusový výnos môže byť až 13,50 % za celé obdobie viazanosti v závislosti o vývoja výmenného kurzu eura voči brazílskemu realu.
Základný úrok bude vyplácaný každý rok vždy k 5.4. daného roka. V prípade, že bude splnená podmienka pre vyplatenie bonusového úroku bude k základnému úroku vyplatený aj bonusový výnos.
Maximálna možná výška výnosov za celú dobu vkladu je 16 %, t.j. napr. z vkladu 1 000 Eur predstavuje možný hrubý výnos sumu 160 Eur.

Štruktúrovaný depozit RIO II

V nadväznosti na úspešnú emisiu produktu štruktúrovaný depozit RIO, ktorý bol v ponuke vo februári a marci 2013, Banka ponúka od 2.9.2013 novú emisiu Štruktúrovaný depozit RIO II. Emisia má limitovanú dobu predaja, do 31.10.2013 alebo do vypredania emisie.

Štruktúrovaný depozit RIO II je inovatívny štruktúrovaný produkt, ktorý zaručuje stabilný výnos v kombinácií s možnosťou získania ešte atraktívnejšieho bonusového zhodnotenia.

Štruktúrovaný depozit RIO II predstavuje:

 • výhodný 4 ročný depozitný produkt, s výškou vkladu už od 1 000 EUR
 • vstupný poplatok len 1,00%
 • garanciu vyplatenia vkladu pri splatnosti
 • garantovaný minimálny výnos 2,50% za celé obdobie trvania vkladu
 • možný výnos až 16 % za celé obdobie trvania vkladu
 • výška bonusového výnosu závisí od hodnoty výmenného kurzu EUR/BRL
 • vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov

Prečo RIO?

Rio de Janeiro je najznámejším miestom v Brazílií. Brazíliu a jej menu, brazílsky real, sme zvolili za podkladové aktívum z dôvodu konania dvoch významných športových podujatí v krajine v priebehu najbližších štyroch rokov - Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 a Letné olympijské hry v Rio de Janeiro v roku 2016. Tieto podujatia sa zároveň časovo prelínajú s dĺžkou viazanosti Štruktúrovaného depozitu RIO II.

Výhody, ktoré prináša Štruktúrovaný depozit RIO II

 • zaručuje vyplatenie vložených peňazí a základného úroku
 • v závislosti od vývoja výmenného kurzu eura voči brazílskemu realu, umožňuje dosiahnuť atraktívny bonusový úrok
 • vklad je chránený Fondom na ochranu vkladov.
 • ideálny produkt pre klientov, ktorí majú apetít skúsiť niečo iné ako termínovaný vklad, no nie sú ochotní riskovať stratu investíciou do fondov

Vyplácanie výnosov

Dátum výplaty výnosu** Základný úrok- ako garantovaný úrok Ročný bonusový úrok*
7.11.2014 1,00% 0%
7.11.2015 0,50% 0 %
7.11.2016 0,50% 0 %
7.11.2017 0,50% 2,25% alebo 4,50%

- vývoj štrukturovaného depozita RIO II

* vyplatenie v prípade splnenia podmienky
** Ak pripadne 7.11. v príslušnom roku na deň pracovného pokoja, je výnos klientovi vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň

Aké výnosy bude možné dosiahnuť?

Celkové výnosy pozostávajú zo základného a z bonusového výnosu. Základný úrok dosahuje výšku 2,50 % počas celej doby vkladu. Bonusový výnos môže byť až 13,50 % za celé obdobie viazanosti v závislosti o vývoja výmenného kurzu eura voči brazílskemu realu.
Základný úrok bude vyplácaný každý rok vždy k 7.11. daného roka. V prípade, že bude splnená podmienka pre vyplatenie bonusového úroku bude k základnému úroku vyplatený aj bonusový výnos.
Maximálna možná výška výnosov za celú dobu vkladu je 16 %, t.j. napr. z vkladu 1 000 Eur predstavuje možný hrubý výnos sumu 160 Eur.

 

Garantované vklady

GARANTOVANÉ VKLADY

Garantovaný vklad XXIII - úspešne vypredané k 31.8.2012

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XXIII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XXIII

Garantovaný vklad XXII - úspešne vypredané k 30.4.2012

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XXII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XXII

 

 

SPLATENÉ EMISIE GARANTOVANÉHO VKLADU

 

Garantovaný vklad XXI - úspešne vypredané k 30.9.2011

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XXI

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XXI

Garantovaný vklad XX - úspešne vypredané k 5.8.2011

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XX

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XX

Garantovaný vklad XIX - úspešné vypredané k 26.1.2011

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XIX

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XIX

Garantovaný vklad XVIII - úspešné vypredané k 2.12.2010

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XVIII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XVIII

Garantovaný vklad XVII - úspešné vypredané k 29.10.2010

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XVII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XVII

Garantovaný vklad XVI - úspešne vypredané k 1.7.2010

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XVI

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XVI

Garantovaný vklad XV - úspešne vypredané k 31.3.2010

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XV

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XV

Garantovaný vklad XIV - úspešne vypredané k 31.12.2009

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XIV

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XIV

Garantovaný vklad XIII - úspešne vypredané k 31.8.2009

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XIII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XIII

Garantovaný vklad XII - úspešne vypredané k 4.11.2008

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XII platné od 4.11.2010

Garantovaný vklad XI - úspešne vypredané k 6.6.2008

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu XI

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XI

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad XI platné od 10.6.2011

Garantovaný vklad X - úspešne vypredané k 15.2.2008

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu X

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad X

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad X platné od 15.7.2011

Garantovaný vklad IX - úspešne vypredané k 13.7.2007

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu IX

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad IX

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad IX platné od 18.7.2009

Garantovaný vklad VIII - úspešne vypredané k 25.5.2007

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu VIII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad VIII

Garantovaný vklad VII - úspešne vypredané k 28.2.2007

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu VII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad VII

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad VII platné od 5.3.2010

Garantovaný vklad VI - úspešne vypredané k 28.7.2006

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu VI

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad VI

Garantovaný vklad V - úspešne vypredané k 14.6.2006

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu V

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad V

Garantovaný vklad IV - úspešne vypredané k 28.4.2006

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu IV

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad IV

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad IV platne od 5.5.2010

Garantovaný vklad III - úspešne vypredané k 9.3.2006

Vývoj Garantovaného vkladu III

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad III

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad III platné od 15.3.2010

Garantovaný vklad II - úspešne vypredané k 13.12.2005

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu II

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad II

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad II platné od 16.12.2009

Garantovaný vklad I - úspešne vypredané k 27.10.2005

Vývoj výnosov Garantovaného vkladu I

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad I

Špeciálne obchodné podmienky pre Garantovaný vklad I platné od 30.10.2009

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Štruktúrované depozitá
Úroková sadzba pre uvádzaciu dobu viazanosti  1,00% p.a.
Vstupný poplatok  1,00% z vložených prostriedkov
 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem