Flexivklad extra

Flexivklad extra je termínovaný účet, s ktorým svoje finančné prostriedky zaujímavo zhodnocujete a zároveň máte prístup k Vašim úsporám kedykoľvek počas viazanosti Vášho vkladu.


V čom je Flexivklad extra jedinečný ?

  • úroková sadzba garantovaná počas celého obdobia viazanosti
  • možnosť predčasne vybrať časť svojich prostriedkov bez poplatku
  • príležitosť zhodnocovať svoj výnos už po roku
  • vklad je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov

Charakteristika

• minimálny vklad už od 99 EUR

• viazanosť 36, 42 alebo 48 mesiacov

bezplatné zriadenie aj vedenie produktu

• úroková sadzba garantovaná po celé obdobie viazanosti

výnos pripisovaný ročne ku dňu otvorenia vkladu

• možnosť predčasne vybrať každý rok až do 20 % vkladu bez poplatku a to ktorýkoľvek deň

• možnosť realizovať prídavné vklady

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Platné od 1.9.2016

v % p.a. 36M 42M 48M
do 1 EUR  0,10 0,10 0,10

Flexivklad extra - prídavné náklady

  v % p.a. 1M 3M 6M 12M 24M
 od 1 EUR 0,01 0,01 0,01 0,05 0,10

* Predčasný výber z vkladového účtu ročne do výšky 20% vkladu je bez sankčného poplatku (bližšie informácie súvisiace s predčasným výberom bez pokuty sú špecifikované v Obchodných podmienkach VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra).

Pri predčasnom výbere sumy presahujúcej 20% vkladu pokuta predstavuje stratu akumulovaných úrokov ku dňu výberu a to maximálne:

  • pri vklade s viazanosťou 36mesiacov za 1 080 dní
  • pri vklade s viazanosťou 42 mesiacov za 1 260 dní
  • pri vklade s viazanosťou 48 mesiacov za 1 440 dní (pre účty zriadené do 31.8.2012 max. za 540 dní)

Banka má nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.

** Prídavnému vkladu realizovanému počas viazanosti Flexivkladu extra sa priradí ú.s. v závislosti od najbližšieho nižšieho obdobia zostávajúceho do splatnosti vkladu.

 

Príklad

1.12.2014 si vložíte na Flexivklad extra 1000 EUR. Kedykoľvek počas každého roka viazanosti (t.j. do 30.11. nasledujúceho roka) môžete vybrať až 20 % z vkladu, čo predstavuje 200 EUR. Takisto je možné vybrať až 20 % z každého ďalšieho prídavného vkladu resp. vyplateného úroku*).

*) ak nepožiadate o jeho prevod na bežný účet
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem