Dôchodkové sporenie

Dôchodok.

Téma, ktorou sa zaoberá štát, média a samozrejme ten, koho sa to najviac týka – občan.

To, že dôchodkové zabezpečenie, ktoré poskytuje štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne je dlhodobo neudržateľné a dôchodok z neho zvyčajne nepresiahne 46% príjmu v aktívnom veku je fakt.

Ďalším faktom je, že disciplína a pravidelné odkladanie finančných prostriedkov na dôchodok je nutnosť pre udržanie určitého životného štandardu.

Aký finančný produkt si však vybrať z takej širokej ponuky? Jednoznačne ten, ktorý je optimalizovaný na dôchodok. Ten, ktorý je legislatívne (daňovo) zvýhodnený a najlepšie podporovaný Vašim zamestnávateľom a to prostredníctvom príspevkov nad rámec Vašej mzdy.

Už nemusíte hľadať. My sme to spravili za vás. Odpoveďou je Doplnkové dôchodkové sporenie od ING Tatry – Sympatia.

Pre koho je sporenie určené?

Čo je Doplnkové dôchodkové sporenie?

Doplnkové dôchodkové sporenie, existuje už vyše 15 rokov a reprezentuje tretí pilier dôchodkového zabezpečenia. V dnešnej dobe si v ňom sporí čím ďalej tým viac občanov, ktorí prevzali zodpovednosť za svoj dôchodok.

Prehľad dôchodkových pilierov

  • I. Pilier - Dôchodkové poistenie (Sociálna poisťovňa)
  • II. Pilier - Starobné dôchodkové sporenie (VÚB Generali)
  • III. Pilier - Doplnkové dôchodkové sporenie (ING Tatry – Sympatia)

Môžem sa stať klientom aj ja?

Áno, ak máte dovŕšený vek 18 rokov.
Ak sa rozhodnete prispievať sami, minimálna výška Vášho mesačného príspevku je len 5€. Ak Vám na zmluvu bude prispievať aj Váš zamestnávateľ, jeho maximálna výška príspevku nie je ohraničená.

Všeobecné informácie

Čo znamená optimalizovaný produkt?

  • Môžete získať príspevok od Vášho zamestnávateľa, ktorý je zväčša v rovnakej výške, akou si prispievate Vy. Veď na ktorý iný produkt Vám prispieva aj Váš zamestnávateľ? Navyše pre zamestnávateľa je príspevok na Vašu zmluvu odpočítateľným nákladom z jeho dane.
  • Vyberte si z troch Doplnkových dôchodkových fondov. Zvoľte si stratégiu, ktorá Vám najviac vyhovuje a ak sa Vaše preferencie zmenia, fond zmeníte tiež, a to bez poplatku.
  • Poberanie finančných prostriedkov nebolo nikdy také rozmanité. Poberajte pravidelné dôchodkové dávky, požiadajte o jednorazové vyrovnanie alebo odstupné. Navyše dôchodkové dávky bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú. (Nárok a spôsob výplaty určuje príslušný dávkový plán TU)
  • Maximálna ochrana Vašich prostriedkov. Počas celej doby sú Vašim majetkom a zároveň dedičné. A to celé pod dohľadom NBS.

Ako zistím, či prispieva aj môj zamestnávateľ?

Ak má Váš zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING Tatry – Sympatia je na to oprávnený. Výška jeho príspevku zväčša predstavuje konkrétne percento z Vašej hrubej mzdy (presnejšie z vymeriavacieho základu mzdy).
Informáciu o tom, či Váš zamestnávateľ zmluvu má a teda prispieva, Vám radi poskytnú naši zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Chcem vedieť viac.

Naši zamestnanci Vás radi privítajú na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. a vysvetlia podmienky produktu ako aj spôsob ako od zamestnávateľa žiadať príspevky na Vašu zmluvu. Všetky informácie Vám poskytneme aj na infolinke: 0850 123 000.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem