Dôchodkové sporenie

Flexibiznis kalkulačka

Dôchodok

V roku 2015 prispievalo na 1 dôchodcu 1,75 pracujúcich.

V roku 2060 bude prispievať na 1 dôchodcu 0,98 pracujúcich.

To, že dôchodkové zabezpečenie, ktoré poskytuje štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne je dlhodobo neudržateľné a dôchodok z neho zvyčajne nepresiahne 46% príjmu v aktívnom veku je fakt.Čo budete robiť, keď na Vás nebude mať kto pracovať?

Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku je približne 440 EUR.

Poďte to zmeniť!

Myslite na dôchodok už dnes...

Prehľad dôchodkových pilierov

I. Dôchodkové poistenie (Sociálna poisťovňa) 
II. Starobné dôchodkové
sporenie
(VÚB Generali)
III. Doplnkové dôchodkové
sporenie
(ING Tatry - Sympatia)

Aký finančný produkt si však vybrať z takej širokej ponuky? Odpoveďou je pre Vás Starobné dôchodkové sporenie od VÚB Generali dss alebo Doplnkové dôchodkové sporenie od ING Tatry – Sympatia.

II. pilier VÚB Generali DSS

Ako funguje II. dôchodkový pilier?

Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie (ide o  súčasť dôchodkového poistenia) poistné Sociálnej poisťovni vo výške 18 %.

V prípade zapojenia sa do II. piliera budú odvody vyzerať nasledovne:

Sociálna poisťovňa
DSS

Postupné zvyšovanie odvodov do 2. piliera - od roku 2017 sa zvyšuje príspevok do 2. piliera o 0,25 % ročne až na úroveň 6,00 %. V roku 2016 to boli 4 %. Zároveň sa postupne znížuje príspevok v Sociálnej poisťovni.

4,25 %
4,50 %
4,75 %
5,00 %
5,25 %
5,50 %
5,75 %
6,00 %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Výhody zapojenia sa do II. piliera ?

Úspory sú vlastným majetkom sporiteľa
Evidované na osobnom dôchodkovom účte
Úspory sa počas fázy sporenia a aj počas prvých 7 rokov výplaty doživotného
dôchodku môžu dediť - táto možnosť nie je v 1. pilieri
DSS peniaze sporiteľov investuje
Aby bol dôchodok čo najvyšší
Možnosť voľby investičnej stratégie, možnosť sporenia v garantovanom
dôchodkovom fonde
Peniaze sú v bezpečí
Na činnosť VÚB Generali d.s.s., a.s. dohliada Národná banka Slovenska a Depozitár
Možnosť platiť dobrovoľné príspevky

A prečo práve MY?

 • Kvalitné riadenie a správa
  Zvyšujeme svoj trhový podiel.
 • Výborné výsledky dôchodkových fondov
 • Spravujeme 4 dôchodkové fondy
 • Široká poradenská sieť
  Zmeny možné realizovať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky a Generali Poisťovne.
 • Elektronický prístup na svoj osobný dôchodkový účet

Ako sa stanete naším klientom?

Nie som v II. pilieri
 • Mám do 35 rokov a som zamestnaný 

 • alebo 

  v minulosti som bol zamestnaný,
  pracoval  som na Dohodu o vykonaní práce,

  bol som SZČO a platil som si odvody (na starobné poistenie)

 • Uzatvorím zmluvu
 • Po doručení zmluvy a akceptovaní Sociálnou poisťovňou mi domov, alebo elektronicky na emailovú adresu príde uvítací list
Som v II. pilieri
 • Uzatvorím prestupovú zmluvu
 • Priložím akceptačný list zo Sociálnej poisťovne (Akceptačný list je podľa zákona v sds nevyhnutnou podmienkou pri prestupe medzi DSS)
 • Po doručení zmluvy a akceptovaní Sociálnou poisťovňou mi domov, alebo elektronicky na emailovú adresu príde uvítací list

Radi vám zodpovieme na všetky vaše otázky na infolinke 0850 111 110, alebo na www.vubgenerali.sk.
Pri výbere vhodného dôchodkového fondu Vám pomôže Investičný dotazník.
Prejdite k uzatvoreniu zmluvy on-line.

Najčastejšie kladané otázky

V koľkých fondoch môže mať sporiteľ investované svoje úspory?

V jednom alebo v dvoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Aká je povinná doba starobného dôchodkového sporenia pre vznik nároku na dôchodok z II. piliera?

Minimálna doba sporenia nie je určená.

Kedy môže sporiteľ zmeniť svoj dôchodkový fond?

Kedykoľvek podľa vlastného uváženia, vo veku 52 a viac rokov je povinný dodržať zákonom stanovený minimálny podiel úspor v dlhopisovom garantovanom fonde.

Čo treba urobiť, ak chce sporiteľ zmeniť DSS?

Uzatvoriť zmluvu o sds s novou DSS a priložiť k nej akceptačný list, o vydanie ktorého požiada klient v Sociálnej poisťovni.

III. pilier ING Tatry - Sympatia

Všeobecné informácie

Čo znamená optimalizovaný produkt?

 • Môžete získať príspevok od Vášho zamestnávateľa, ktorý je zväčša v rovnakej výške, akou si prispievate Vy. Veď na ktorý iný produkt Vám prispieva aj Váš zamestnávateľ? Navyše pre zamestnávateľa je príspevok na Vašu zmluvu odpočítateľným nákladom z jeho dane.
 • Vyberte si z troch Doplnkových dôchodkových fondov. Zvoľte si stratégiu, ktorá Vám najviac vyhovuje a ak sa Vaše preferencie zmenia, fond zmeníte tiež, a to bez poplatku.
 • Poberanie finančných prostriedkov nebolo nikdy také rozmanité. Poberajte pravidelné dôchodkové dávky, požiadajte o jednorazové vyrovnanie alebo odstupné. Navyše dôchodkové dávky bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú. (Nárok a spôsob výplaty určuje príslušný dávkový plán TU)
 • Maximálna ochrana Vašich prostriedkov. Počas celej doby sú Vašim majetkom a zároveň dedičné. A to celé pod dohľadom NBS.

Ako zistím, či prispieva aj môj zamestnávateľ?

Ak má Váš zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING Tatry – Sympatia je na to oprávnený. Výška jeho príspevku zväčša predstavuje konkrétne percento z Vašej hrubej mzdy (presnejšie z vymeriavacieho základu mzdy).
Informáciu o tom, či Váš zamestnávateľ zmluvu má a teda prispieva, Vám radi poskytnú naši zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Chcem vedieť viac.

Naši zamestnanci Vás radi privítajú na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. a vysvetlia podmienky produktu ako aj spôsob ako od zamestnávateľa žiadať príspevky na Vašu zmluvu. Všetky informácie Vám poskytneme aj na infolinke: 0850 123 000.

Najčastejšie kladané otázky

Čo znamená optimalizovaný produkt?

Znamená to, že môžete získať príspevok od Vášho zamestnávateľa, ktorý je zväčša v rovnakej výške, akou si prispievate Vy. Navyše pre  zamestnávateľa je príspevok na Vašu zmluvu odpočítateľným nákladom z  jeho dane.

Ako mám v prípade záujmu postupovať?

Vyberte si z troch Doplnkových dôchodkových fondov. Zvoľte si stratégiu, ktorá Vám najviac vyhovuje a ak sa Vaše preferencie zmenia, fond zmeníte tiež, a to bez poplatku.

Môžete poberať pravidelné dôchodkové dávky, požiadať o jednorazové vyrovnanie alebo odstupné. Navyše dôchodkové dávky bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú. (Nárok a spôsob výplaty určuje príslušný dávkový plán TU)

Vaše prostriedky sú v maximálnom bezpečí. Počas celej doby sú Vaším majetkom a zároveň dedičné. A to celé pod dohľadom NBS.

Ako zistím, či prispieva aj môj zamestnávateľ?

Ak má Váš zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING Tatry – Sympatia, je na to oprávnený. Výška jeho príspevku zväčša predstavuje konkrétne percento z Vašej hrubej mzdy, presnejšie z  vymeriavacieho základu mzdy.

Informáciu o tom, či Váš zamestnávateľ zmluvu má a teda prispieva, Vám radi poskytnú naši zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Kde získam viac informácií o ponuke?

Naši zamestnanci Vás radi privítajú na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. a vysvetlia podmienky produktu ako aj spôsob ako od zamestnávateľa žiadať príspevky na Vašu zmluvu. Všetky informácie Vám poskytneme aj na infolinke: 0850 123 000.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem