Povinné zmluvné poistenie

Byť pripraveným na všetky situácie na cestách Vám pomože povinné zmluvné poistenie Automatik

 

So spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s. Vám ponúkame dva varianty krytia:

 • Krytie Štandard

  • asistenčné služby zadarmo

  • poistné krytie 1 mil. € pri škodách na majetku a 5 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

 • Krytie Plus

  • 1 zo 4 havarijných rizík podľa vlastného výberu úplne zadarmo

  • rozšírené asistenčné služby zadarmo

  • poistné krytie 6 mil. € pri škodách na majetku a 6 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

Poistite sa bez námahy priamo z Vášho Internet bankingu

1. Prihláste sa do Internet bankingu

2. Zadajte svoju ŠPZ a vypočítajte si poistné

Cenu povinného zmluvného poistenia získate už za pár sekúnd tu:

 

Vypočítať cenu

Uzatvoriť zmluvu online

PZP ponúka jedno zo štyroch rizík havarijného poistenia ZADARMO*:
Nové diely za staré kryje rozdiel medzi plnením z PZP a reálnou hodnotou opravy vozidla
Výtlk kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky
Úraz kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb
Živel kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné
Ďalšie riziká v rámci PZP (možnosť doobjednať):
Čelné sklo kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havátie, teda aj odleteného kamienka
Krádež poistné krytie sa vzťahuje na motorové vozidlo ako aj jeho súčasti
Stret so zverou kryje poškodenia v prípade stretu vozidla s akoukoľvek zverou, domácou i divou, na území SR
asistenčné služby PREMIUM asistencia pri nepojazdnosti vozidla do limitu 2tis. EUR
*Pri zvolení variantu Krytie Plus

 

 

Formuláre na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky PZP

Žiadosť o ukončenie poistenia

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem