Povinné zmluvné poistenie

Byť pripraveným na všetky situácie na cestách Vám pomože povinné zmluvné poistenie Automatik

Chráni Vás pred situáciou, keby ste spôsobili dopravnú nehodu, ktorej výsledkom by boli škody, či už na majetku alebo na zdraví. Prinášame Vám poistenie s nadštandardnými limitmi poistného krytia.

So spoločnosťou Generali Poisťovňa, a.s. Vám ponúkame dva varianty krytia:

 • Krytie Štandard

  • asistenčné služby zadarmo

  • poistné krytie 1 mil. € pri škodách na majetku a 5 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

 • Krytie Plus

  • rozšírené asistenčné služby zadarmo

  • poistné krytie 6 mil. € pri škodách na majetku a 5 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

  • 1 zo 4 rizík havarijného poistenia podľa vlastného výberu zadarmo

   

Poistite sa bez námahy priamo z Vášho Internet bankingu

1. Prihláste sa do Internet bankingu

2. Zadajte svoju ŠPZ a vypočítajte si poistné

 

Cenu povinného zmluvného poistenia získate už za pár sekúnd tu:

Povinné zmluvné poistenie za pár sekúnd

Vypočítať cenu

Uzatvoriť zmluvu online

PZP ponúka jedno zo štyroch rizík havarijného poistenia ZADARMO*:
Nové diely za staré kryje rozdiel medzi plnením z PZP a reálnou hodnotou opravy vozidla
Výtlk kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky
Úraz kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb
Živel kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné
Ďalšie riziká v rámci PZP (možnosť doobjednať):
Čelné sklo kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havátie, teda aj odleteného kamienka
Krádež poistné krytie sa vzťahuje na motorové vozidlo ako aj jeho súčasti
Stret so zverou kryje poškodenia v prípade stretu vozidla s akoukoľvek zverou, domácou i divou, na území SR
asistenčné služby PREMIUM asistencia pri nepojazdnosti vozidla do limitu 2tis. EUR

* možnosť uplatnenia len pri nadštandardnom krytí Automatik PLUS

 

Formuláre na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky PZP

Žiadosť o ukončenie poistenia

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem