Cestovné poistenie

Nie len pri cestách do zahraničia, ale aj na slovenské hory Vám VÚB banka ponúka komfortné a flexibilné poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť za pár minút priamo na pobočke našej banky. Podľa toho ako často cestujete, či podľa účelu Vašej cesty, si môžete vybrať z nasledovnej ponuky poistení:

 • príležitostné cestovanie = denná tarifa (vopred stanovený počet dní)
 • časté cestovanie = ročná tarifa (s možnosťou voľby automatickej prolongácie)
 • cestovanie na slovenské hory = ročná aj denná tarifa

Cestovné poistenie ponúkame v spolupráci s Generali Poisťovňou, a.s.

Ročné cestovné poistenie za cenu 21,40 € pre jednotlivca a rodinné poistenie (pre 4 osoby) za 68,44 €. V cene už je zahrnuté aj poistenie batožiny a cestovných dokladov. Poistenie kryje neobmedzený počet výjazdov po dobu 12 mesiacov. Maximálna doba jedného výjazdu 90 dní.

 

 

Cestovné poistenie do zahraničia

Uzatvorte si cestovné poistenie vo VÚB banke a budete krytí kedykoľvek (v Európe aj vo svete) vycestujete do zahraničia, či už na dovolenku, pracovnú cestu alebo len na nákupy.

Široké krytie vášho zdravia, života, zodpovednosti, právnej pomoci, batožiny a vecí osobnej potreby získate už v základnom poistení, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci VÚB účtu alebo individuálne:

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej pomoci a kaucie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Navyše si môžete prikúpiť ďalšie doplnkové poistenia podľa vašich aktuálnych potrieb:

 • Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka
 • Poistenie storna zájazdu
 • Poistenie prerušenia zájazdu
 • Poistenie technickej pomoci v zahraničí
 • Poistenie oneskorenia letu a omeškania batožiny počas leteckej prepravy

Ceny poistenia

Výšku ročného poistného v rámci individuálne dojednaného cestovného poistenia, ktoré zahŕňa základný balík, môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Cestovné poistenie základ Poistná suma Ročné poistné SVET Ročné poistné EURÓPA
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb do 200 000€ 30,30 € 21,40 €
  Stomatologické ošetrenie do 300 €    
Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví do 35 000€    
  na majetku do 7 000€    
Poistenie právnej pomoci a kaucie do 5000€    
Poistenie pre prípad úrazu do 15 000€    
Poistenie pre prípad hospitalizácie v dôsledku úrazu 20€ denne    
Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby do 1 000€ (batožina a osobné veci)    
  jeden ks batožiny do 500 €    
  jedna vec do 200 €    
Poistenie straty alebo odcudzenia cestovných dokladov do 350€    

V prípade uzatvorenia poistenia pre viacero osôb bude klientovi poskytnutá zľava na základný rozsah poistenia za počet poistených osôb:

 • 10% - pre 2-3 poistené osoby
 • 20% - pre 4 a viac osôb

Súvisiace dokumenty

  PDF
Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP -aktuálne platné
Prehľad krytia a limitov cestovného poistenia

 

Poistenie na slovenské hory

Ak cestujete na slovenské hory, tento produkt je určený práve pre Vás.

 • Kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, ktoré organizuje na vysokej profesionálnej úrovni Horská záchranná služba na území Slovenskej republiky
 • Náklady sú hradené až do výšky 10.000€
 • Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka (ročná tarifa) s možnosťou voľby automatickej prolongácie alebo na presne stanovený počet dní (denná tarifa)

Súvisiace dokumenty

PDF
Všeobecné poistné podmienky pre Individuálne CP záchrany v horách v SR - aktuálne platné
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem