Výmena kariet AMEX za MC už prebieha!

Od 8. apríla prinášame svojim klientom bezplatnú výmenu kreditných kariet American Express za výhodnejšie karty Mastercard.

 


Zmeškali ste poslednú šancu na výmenu AMEX karty? Nevadí, urobíme to za vás!

3 jednoduché kroky k výmene karty

  • kreditné karty American Express budú vymieňané za Mastercard v 3 vlnách od septembra do novembra 2017
  • NEMUSÍTE UROBIŤ NIČ! Budeme Vás včas informovať - adresne listom o ďalších krokoch.

1. KROK: Úvodný list k výmene

Držitelia LEN kreditnej karty American Express
Držitelia kreditnej karty American Express a súčasne karty Mastercard Standard
Držitelia kreditnej karty American Express a súčasne karty Mastercard World

2. KROK: Doručenie neaktívnej karty Mastercard a PIN

V období od augusta do októbra 2017 bude klientom, ktorí boli držiteľmi len karty AMEX, doporučene poštou doručená neaktívna nová kreditná karta Mastercard. PIN príde obyčajnou listovou zásielkou samostatne na korešpondenčnú adresu.
  • Nová kreditná karta bude neaktívna až do doby, kedy prestane platiť karta AMEX
  • O odoslaní karty vás upozorníme SMS správou na vaše telefónne číslo

 

3. KROK: Aktivácia novej kreditnej karty Mastercard

Nová kreditná karta bude neaktívna až do doby, kedy prestane platiť karta AMEX
  • Kartu si budete môcť jednoducho aktivovať prvou čipovou kontaktnou platbou so zadaním správneho PIN kódu
  • Dátum, od ktorého bude aktivácia karty možná, máte uvedený v úvodnom liste k výmene, ako aj na liste, na ktorom vám bola doručená karta Mastercard
  • O zrušení karty AMEX budete informovaní SMS správou

 

Často kladené otázky k výmene karty AMEX

1. Aké poplatky sú spojené s výmenou karty AMEX?

Žiadne. Výmena karty AMEX za Mastercard je bezplatná.

 

2. Čo so zaplateným ročným poplatkom za kartu AMEX?

V tomto prípade  vrátime alikvótnu časť ročného poplatku na kartový účet ku kreditnej karte Mastercard. Skontrolovať si to môžete v mesačnom výpise.

 

3. Čo s dlžnou sumou na karte AMEX?

a) v prípade, ak ste už držiteľom karty Mastercard a vašu AMEX kartu vám nevymieňame, dlžnú sumu na karte AMEX môžete postupne splácať až do 31.12.2018.

b) v prípade, ak vám kartu AMEX vymieňame za kartu Mastercard, prenesieme vašu dlžnú sumu na novú kartu. Prenos dlžnej sumy si môžete skontrolovať v mesačnom výpise.

Upozornenie: pokiaľ nebude vaša karta AMEX zrušená (upozrnenie o zrušení dostane SMS správou) je potrebné, aby ste každý mesiac uhradili aspoň povinnú minimálnu splátku do dňa splatnosti.

4. Čo s dodatkovými kartami vydanými ku karte AMEX?

a) v prípade, ak ste už držiteľom karty Mastercard a vašu kartu AMEX vám nevymieňame, dodatkové karty k AMEX karte budú zrušené rovnako ako hlavná karta (o zrušení vás budeme informovať SMS správou). O dodatkové karty ku katre Mastercard môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB bez dodatočného schvaľovania.

b) v prípade, ak vám kartu AMEX vymieňame za kartu Mastercard, dodatkové karty budú vyrobené a odoslané na vašu adresu. V tomto prípade, prosím odovzdajte dodatkové karty ich držiteľom.

 

5. Aký bude môj PIN kód k novej karte Mastercard?

Pretože PIN k  vašej AMEX karte (ani ku žiadnej inej) nepozná nikto iný ako vy, nie je zo strany banky možné vygenerovať k novej Mastercard karte totožný PIN ako ste mali. Môžete si však bez problémov váš PIN kód zmeniť na akýkoľvek iný v ktoromkoľvek bankomate v SR 

 

6. Čo s poistením predĺženej záruky a poistením ochrany tovaru, ktorý bol zaplatený kartou AMEX?

O toto poistenie neprídete, pretože vám prenesieme poistenie predĺženej záruky a poistenie ochrany tovaru na vašu kartu Mastercard Standard alebo Mastercard World.

 

7. Do kedy môžem využívať Priority Pass ku karte AMEX Gold?

Pri výmene kreditnej karty American Express Gold, vám bude v deň zrušenia vašej karty automaticky zrušený aj Priority Pass, pretože zrušením karty AMEX Gold sa stáva Priority Pass neplatným, t.j. neoprávňuje držiteľa Priority Pass karty na vstup a čerpanie výhod letiskových salónikov.

Na stiahnutie

Na stiahnutie Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov  od 9.2.2017
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov  od 7.9.2017
Kalendár splátok  
  • Reprezentatívny príklad k výmene kreditnej karty Mastercard World tu
  • Reprezentatívny príklad k výmene kreditnej karty Mastercard Standard tu

Všetky poplatky súvisiace s kreditnými kartami nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Všeobecné poistné podmienky

Na stiahnutie PDF
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie ku kreditným kartám VÚB - platné od 8.4.2017
Všeobecné poistné podmienky MCW17pre poistenie ku kreditným kartám VÚB MasterCard World - platné od 9.2.2017
Oznámenie poistnej udalosti - platné od 9.2.2017
Všeobecné poistené podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver - platné od 28.8.2015
Rámcová Zmluva o poistení schopnosti splácať úver - kreditná karta

Úrokové sadzby pre výmenu kreditných kariet AMEX

Typ kreditnej karty      Základná úroková sadzba p.a.           Sankčná úroková sadzba p.a.
Mastercard Standard                                            17,90% 5,00%
Mastercard World                                            16,90% 5,00%
 

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem