Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

flexibiznis účet VÚB banka

Flexibiznis kalkulačka

Vybrané produkty a služby

Zostavte si účet podľa svojich predstáv alebo sa inšpirujte modelovým príkladom.

Flexibiznis účet je podnikateľský účet vedený v eurách.

Výpis z účtu

0,00
0,00

Vybrané druhy účtov

0,00
0,00

Elektronické bankovníctvo

0,00

Debetné platobné karty

0,00
0,00
0,00

Kreditné platobné karty

0,00

Poplatky za platby

0,00
0,00
0,00
0,00

Ostatné služby

0,00
0,00
0,00

Výsledok kalkulácie

Cena balíka1
0,00 €

V prípade otázok alebo dodatočných informácií ku konfigurácii Flexibiznis účtu nás kontaktujte na CashManagement@vub.sk.

Výpis z účtu

0,00
0,00

Vybrané druhy účtov

0,00
0,00

Elektronické bankovníctvo

0,00

Debetné platobné karty

0,00
0,00
0,00

Kreditné platobné karty

0,00
0,00

Poplatky za platby

0,00
0,00
0,00
0,00

Ostatné služby

0,00
0,00
0,00

Výsledok kalkulácie

Cena balíka
0,00 €

V prípade otázok alebo dodatočných informácií ku konfigurácii Flexibiznis účtu nás kontaktujte na CashManagement@vub.sk.

Poplatky za produkty a služby poskytnuté nad rámec Flexibiznis účtu sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, a.s. pre jednotlivé produkty a služby.