Profiúver

Bezúčelový úver od 3000 EUR do 170 000 EUR

Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.


Doba splatnosti

 • doba splatnosti je pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov, pri termínovanej forme od 1 do 5 rokov

Podmienky pre poskytnutie úveru

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
  • existujúci klient - minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
  • nový klient - minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
  • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru

 • blankozmenka podpísaná majiteľmi spoločnosti

Výhody Profiúveru

 • minimum dokumentov
 • posúdenie žiadosti o úver už do 24 hodín od predloženia požadovaných dokladov
 • určený pre klientov aj neklientov VÚB banky
 • pre klientov s následnou možnosťou automatickej obnovy bez predloženia podkladov
 • možnosť zvoliť Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby

50% zľava z poplatku za uzavretie zmluvy o termínovanom úvere v období od 15. marca do 31. mája 2018. 

Viac informácií sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

 • žiadosť o úver
 • daňové priznanie a účtovné závierku za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného štvrťroka/polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné po schválení úveru:

 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Užitočné odkazy
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem