Profihypo úvery

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tis. EUR so splatnosťou až 15 rokov.


Môžete využiť nasledovnú ponuku Profihypo úverov:

 • Profihypo úver - účelový
 • Profihypo úver - bezúčelový
 • Profihypo úver - účelový pre vybraných členov komôr (napr. Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárska komora, ...)

Profihypo úvery vám umožňujú:

 • investíciu do nehnuteľnosti určenej na podnikanie - nadobudnutie , výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti
 • splatenie existujúcich úverov jedným úverom
 • investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • zároveň 30 % z výšky poskytnutého účelového úveru je možné použiť bez dokladovania účelu
 • v prípade bezúčelového úveru je možné využiť finančné prostriedky na čokoľvek aj bez predkladania účelu ich využitia

Výhody Profihypo úverov

 • výhodná úroková sadzba s možnosťou fixácie na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov
 • aj bez dokladovania príjmu (daňové priznanie s finančnými výkazmi)
 • aj bez preukázania účelovosti
 • posúdenie žiadosti o úver už do 3 dní od predloženia požadovaných dokladov
 • určený pre klientov aj neklientov
 • v prípade účelového úveru možnosť refundácie dokladov do 12 mesiacov od predloženia žiadosti
 • možnosť zvoliť Poistenie schopnosti splácať úver spojené s rizikami kľúčovej osoby

Podmienky pre poskytnutie Profihypo úverov

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
  • minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
  • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu
 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO

Zabezpečenie Profihypo úverov

 • blankozmenka
 • vhodná tuzemská nehnuteľnosť:
  • zapísaná v katastri nehnuteľností
  • na nehnuteľnosti nesmie byť obmedzený prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti
 • poistenie nehnuteľného majetku, ktorý tvorí predmet zabezpečenia úveru, vrátane vinkulácie poistného plnenia v prospech banky 

50% zľava z poplatku za uzavretie zmluvy o termínovanom úvere v období od 15. marca do 31. mája 2018.

Viac informácií sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. 

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

 • žiadosť o úver
 • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné k zabezpečeniu úveru:

 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO

  Požiadavky VÚB na znalecké posudky

Doklady potrebné po schválení úveru:

 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť
 • doklady k účelu úveru (v prípade účelového úveru)

 

Cenník

Služby a produkty platobného styku sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.

Užitočné odkazy
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem