Investičné úvery zo zdrojov EBRD

VÚB, a.s. poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti. O investičné úvery je možné požiadať v rámci týchto programov:

 • MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Financing Facility) - zameraný na podporu energetickej efektívnosti municipalít
 • SLOVSEFF III. (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) - zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle

Program MUNSEFF

Program MUNSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti infraštruktúry miest a obcí na Slovensku, energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve municipalít a rezidenčného bývania, ako aj projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Po úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu klientovi bude vyplatená stimulačná platba vypočítaná ako percento z objemu úveru poskytnutého zo zdrojov EBRD.

Úrovne stimulačných platieb sú nasledujúce:

 • projekty energetickej infraštruktúry – až do 20 % z objemu úveru (podmienkou je dosiahnutie minimálne 20% úspory energie oproti pôvodnému stavu)
 • obnoviteľné zdroje energie - 15 % z objemu úveru
 • energetická efektívnosť budov – 10 alebo 15 % z objemu úveru (podmienkou je dosiahnutie minimálne 30% úspory oproti pôvodnému stavu; výška stimulačnej platby závisí od počtu opatrení, ktoré klient v rámci projektu realizuje)

Stimulačné platby pre klientov sú vyplácané klientovi priamo.

Projekt je určený pre mestá a obce, spoločnosti vo väčšinovom vlastníctve miest a obcí, súkromné spoločnosti, ktoré dodávajú služby pre municipality, spoločnosti typu ESCO (Energy Saving Companies) realizujúce projekty pre municipality a pre bytové domy prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov.

Žiadateľ o úver musí spĺňať tieto podmienky:

 • musí mať sídlo v Slovenskej republike
 • nesmie vykonávať nasledovné činnosti: hazardné hry, obchodovanie s nehnuteľnosťami, bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné sprostredkovanie, výroba, dodávky a obchodovanie so zbraňami a iné aktivity, ktoré EBRD vylučuje
 • nesmie byť na zozname fyzických a právnických osôb, ktoré EBRD vylučuje z financovania
 • nesmie vykonávať činnosť v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky o životnom prostredí a zákonmi zaoberajúcimi sa sociálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými pravidlami

Úvery sa poskytujú v mene EUR. Maximálna výška jednotlivého úveru je 5 mil. EUR. Minimálna výška jednotlivého úveru je 20 tis. EUR. Úvery budú poskytované ako dlhodobé investičné úvery.

Zo strany EBRD nie je požiadavka, aby klient použil stimulačnú platbu na úhradu časti istiny z úveru, ale pri posúdení klienta a projektu rizikom, môže byť vznesená požiadavka na klienta, aby použil stimulačnú platbu na úhradu časti istiny - v tom prípade musí byť zriadený osobitný bežný účet, na ktorý bude poukázaná stimulačná platba.

Záujemcovia o úver v rámci programu MUNSEFF sa môžu o investičný úver zo zdrojov EBRD na podporu rozvoja energetickej efektívnosti uchádzať priamo na pracoviskách firemných pobočiek VÚB, a.s.

Program SLOVSEFF III.

VÚB, a.s. poskytuje úvery spolufinancované zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky na podporu rozvoja energetickej efektívnosti (SLOVSEFF III. - Slovakia Sustainable Energy Finance Facility).

Program SLOVSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle, na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov a rezidenčného bývania.

Po úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu klientovi bude vyplatená stimulačná platba vypočítaná (na základe odhadu budúceho šetrenia CO2, ktoré projekt prinesie) ako percento z objemu načerpaného úveru, ktorý je poskytnutý zo zdrojov EBRD.

Úrovne stimulačných platieb sú nasledujúce:

 • projekty energetickej efektívnosti v priemysle a projekty obnoviteľných zdrojov: 5-20% z objemu úveru
 • energetická efektívnosť budov – 10 alebo 15 % z objemu úveru (podmienkou je dosiahnutie minimálne 30% - 40% úspory spotrebovanej energie oproti pôvodnému stavu)

Projekt je určený pre súkromné spoločnosti, spoločnosti typu ESCO (Energy Service Companies) realizujúce projekty pre municipality, pre bytové domy prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov a iné súkromné spoločnosti, ktoré svoju činnosť realizujú podľa slovenskej legislatívy.

Ďalšie podmienky

 • maximálna suma úveru je 2,5-10 mil.EUR (podľa typu projektu)
 • minimálna suma úveru je 20 tis. EUR
 • vnútorná miera návratnosti projektu musí byť minimálne 8%
 • úvery sú poskytnuté v mene EUR
 • na projekt neboli poskytnuté žiadne iné granty

Technická pomoc a podpora je klientovi poskytnutá bezplatne prostredníctvom projektového konzultanta a verifikačného konzultanta.

O investičný úver z programu SLOVSEFF III. môžete požiadať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB, a.s., alebo môžete kontaktovať priamo vášho vzťahového manažéra.

Viac informácií o danom projekte nájdete na internetovej stránke www.slovseff.eu.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem