Investičné úvery zo zdrojov EBRD

VÚB, a.s. poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti. O investičné úvery je možné požiadať v rámci tohto programu:

  • SLOVSEFF III. (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) - zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle

 

Program SLOVSEFF III.

Program SLOVSEFF III.

VÚB, a.s. poskytuje úvery spolufinancované zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky na podporu rozvoja energetickej efektívnosti (SLOVSEFF III. - Slovakia Sustainable Energy Finance Facility).
Program SLOVSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti v priemysle, na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov a rezidenčného bývania.
Po úspešnej realizácii a overení kompletnosti každého projektu klientovi bude vyplatená stimulačná platba vypočítaná (na základe odhadu budúceho šetrenia CO2, ktoré projekt prinesie) ako percento z objemu načerpaného úveru, ktorý je poskytnutý zo zdrojov EBRD.

Úrovne stimulačných platieb sú nasledujúce:

  • projekty energetickej efektívnosti v priemysle a projekty obnoviteľných zdrojov: 5-20% z objemu úveru
  • energetická efektívnosť budov – 10 alebo 15 % z objemu úveru (podmienkou je dosiahnutie minimálne 30% - 40% úspory spotrebovanej energie oproti pôvodnému stavu)

Projekt je určený pre súkromné spoločnosti, spoločnosti typu ESCO (Energy Service Companies) realizujúce projekty pre municipality, pre bytové domy prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov a iné súkromné spoločnosti, ktoré svoju činnosť realizujú podľa slovenskej legislatívy.

Ďalšie podmienky

  • maximálna suma úveru je 2,5-10 mil.EUR (podľa typu projektu)
  • minimálna suma úveru je 20 tis. EUR
  • vnútorná miera návratnosti projektu musí byť minimálne 8%
  • úvery sú poskytnuté v mene EUR
  • na projekt neboli poskytnuté žiadne iné granty

Technická pomoc a podpora je klientovi poskytnutá bezplatne prostredníctvom projektového konzultanta a verifikačného konzultanta.
O investičný úver z programu SLOVSEFF III. môžete požiadať na ktorejkoľvek firemnej pobočke VÚB, a.s., alebo môžete kontaktovať priamo vášho vzťahového manažéra.
Viac informácií o danom projekte nájdete na internetovej stránke www.slovseff.eu.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem