Podpora podnikania z externých zdrojov

Úvery v rámci podporných programov, vyhlásené slovenskými či zahraničnými finančnými inštitúciami, umožňujú po splnení určitých podmienok výhodne získať úverové zdroje a diverzifikovať riziká.

Investičné úvery zo zdrojov EBRD

VÚB, a.s. poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja energetickej efektívnosti municipalít...


VIAC

Úvery EIB

Získajte výhodný investičný úver zo zdrojov EIB určený na podporu regionálneho rozvoja, zameraný na podporu odvetví ako životné prostredie, infraštruktúra...

VIAC

Preklenovací úver z EÚ fondov

Preklenovací úver je určený podnikateľským subjektom (právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom), nepodnikateľským...


VIAC

Štrukturálne fondy EÚ

Od 1. januára 2004 má Slovensko možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ich poslaním je zmenšovanie rozdielov...

VIAC

Úvery ŠFRB

Realizujete obnovu bytového domu a požiadali ste o podporu Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)? VÚB vám v prípade potreby vystaví bankovú záruku.

VIAC

Programy SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) vystavuje ručenie formou bankovej záruky za komerčné úvery poskytnuté malým...

VIAC
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem