Úver na obežný majetok

Rozširujete výrobu a potrebujete ďalšie prostriedky na svoju prevádzkovú činnosť?

Ponúkame Vám úver na obežný majetok s nasledovnými výhodami

 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov,
 • vzájomné dohodnutie časového plánu čerpania až do výšky schváleného úveru a splátkového plánu,
 • účelový úver určený prevažne na financovanie:
  • nákupu zásob materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov,
  • pohľadávok voči odberateľom do lehoty splatnosti,
  • krytia sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti.

Podmienky na poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - úver na konkrétny účel súvisiaci s financovaním prevádzkových potrieb,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia, a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • doklady súvisiace s účelom úveru.

Úroková sadzba – pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem