tabs

Požadované podklady

  • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
  • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
  • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
  • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
  • doklady k zabezpečeniu úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo jednomesačného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od meny obchodu) a obchodnej marže. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem