Kontokorentný úver

Ak potrebujete mať kedykoľvek k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov aj nad rámec vašich zdrojov, ponúkame vám kontokorentný úver s množstvom výhod.


Výhody

 • úver čerpaný na bežnom účte až do výšky stanoveného dohodnutého debetného rámca (limitu),
 • z bežného účtu uhrádzate svoje výdaje, v prípade nedostatku vlastných prostriedkov automaticky dochádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca,
 • preklenutie krátkodobých výkyvov v príjmovej časti vašej firmy,
 • čerpanie len v aktuálne potrebnej výške,
 • úroky účtované len za dni skutočného čerpania úveru,
 • poskytuje sa spravidla na obdobie jedného roka s možnosťou získania úveru aj na ďalšie obdobie.

Podmienky na poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb v súvislosti s podnikateľskou činnosťou,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo jednomesačného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od meny obchodu) a obchodnej marže. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem