Prevádzkové financovanie

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb, ako napr.:

  • financovanie pohľadávok voči odberateľom do lehoty splatnosti
  • nákup zásob, materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov
  • krytie sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti
  • úhrada preddavkov napríklad na DPH

Kontokorentný úver

Ak potrebujete mať kedykoľvek k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov aj nad rámec Vašich zdrojov, ponúkame Vám kontokorentný úver s množstvom výhod.

Viac

Revolvingový úver

Potrebujete ďalšie peňažné prostriedky na svoju prevádzkovú činnosť, o čerpaní a splácaní ktorých rozhodujete podľa aktuálnej potreby?


Viac

Úver na obežný majetok

Úver na obežný majetok umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb a pohodlné plánovanie finančných tokov.


Viac
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem