Dokumentárny akreditív

Nepoznáte dobre svojho obchodného partnera a potrebujete mať istotu, že za dodaný tovar alebo službu zaplatí? Na zabezpečenie platobného rizika Vášho odberateľa Vám ponúkame dokumentárny akreditív.

Dokumentárny akreditív je platobný a zabezpečovací nástroj používaný hlavne v medzinárodnom obchode. Vystavením akreditívu sa banka zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi stanovenú čiastku v prípade, ak predloží dokumenty v súlade s podmienkami akreditívu. Akreditívy sa riadia Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži.

Výhody dokumentárneho akreditívu pre dodávateľa

 • použitím dokumentárneho akreditívu eliminujete riziko nezaplatenia za dodaný tovar alebo službu
 • získate istotu, že v prípade splnenia podmienok akreditívu, Vám za dodaný tovar alebo službu zaplatí banka
 • chránite sa pred rizikom, že odberateľ si tovar nebude ochotný prevziať
 • v prípade odloženej splatnosti akreditívu Vám pohľadávku odkúpime, čím získate finančné prostriedky pred lehotou jej splatnosti
 • vystavenie akreditívu Vám umožní ľahší prístup k získaniu úveru na financovanie výroby
 • v prípade potvrdeného akreditívu eliminujete politické a hospodárske riziko v krajine odberateľa

Výhody dokumentárneho akreditívu pre odberateľa

 • máte istotu, že banka vykoná platbu len po splnení vopred dohodnutých podmienok akreditívu dodávateľom
 • vhodnou voľbou podmienok akreditívu si zabezpečíte požadovanú kvalitu, množstvo a termín dodania tovaru
 • dohodnutím odloženej splatnosti získate možnosť vykonať platbu za dodaný tovar neskôr
Schéma

Dokumentárny akreditív

V prípade Vášho záujmu o dokumentárny akreditív kontaktujte najbližšiu firemnú pobočku.

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Ponúkame Vám

 • vystavenie dokumentárneho akreditívu na kúpu tovarov a služieb
 • vystavenie dokumentárneho akreditívu na kúpu nehnuteľností
 • poradenstvo pri vystavení akreditívu a využití špeciálnych druhov akreditívov – revolvingový, prevoditeľný, stand-by akreditív
 • avizovanie a potvrdzovanie akreditívov vystavených vo Váš prospech
 • odkúpenie pohľadávky zabezpečenej akreditívom vystaveným akceptovateľnou bankou
 • konzultácie pred uzavretím kontraktu, návrh vhodnej platobnej podmienky a dokumentov

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem