Dokumentárne obchody

Ak začínate spolupracovať s novým obchodným partnerom vystavujete sa rôznym druhom rizika.

Ako kupujúci nesiete riziko, že napriek zaplateniu Vám predávajúci tovar nedodá, resp. dodá, ale nie v požadovanej kvalite a množstve. Ako predávajúci sa vystavujete riziku, že napriek dodaniu tovaru kupujúci nebude ochotný alebo schopný zaplatiť. Jednou z možnosti zníženia týchto potenciálnych rizík je využitie dokumentárnych obchodov.

Dokumentárne obchody sú súčasťou platobného styku, kde uskutočnenie platby je podmienené predložením stanovených dokumentov. Medzi dokumentárne platby patrí dokumentárne inkasodokumentárny akreditív.

Dokumentárny akreditív

Nepoznáte dobre svojho obchodného partnera a potrebujete mať istotu, že za dodaný tovar alebo službu zaplatí? Na zabezpečenie platobného rizika...

VIAC

Dokumentárne inkaso a inkaso zmenky

Dokumentárne inkaso je pružný, cenovo výhodný platobný nástroj, ktorý možno v zahraničnom obchode efektívne využívať...

VIAC
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem