Bytové domy a SVB

Rýchly a jednoduchý spôsob zvýšenia kvality vášho bývania.

Pre správcov bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov ponúkame rýchle a jednoduché financovanie. Poskytnuté prostriedky môžete použiť napríklad na renováciu, modernizáciu, realizáciu rekonštrukčných prác na bytovom dome, alebo zvýšenie jeho energetickej úspornosti.


Výhody:

 • doba splatnosti až 25 rokov
 • Účet prostriedkov fondu opráv je vedený bez poplatku
 • úverový účet je vedený bez poplatku
 • predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti bez poplatku
 • nedočerpanie úveru bez poplatku
 • úver až do výšky 100% realizovanej investície
 • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
 • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
 • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
 • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
 • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku
 • vybavenie úveru už od 3 dní

Jednoduché zabezpečenie

 • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv
 • vinkulácia na Účte prostriedkov fondu opráv vo výške 2-mesačnej splátky istiny úveru 
 • vinkulácia poistného plnenia

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKANIA NENÁVRATNÉHO GRANTU VO VÝŠKE 10-15% Z OBJEMU ÚVERU v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolufinancovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj!   

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Obchodné podmienky

  PDF
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch platné od 26.5.2018
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch platné od 7.7.2017

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem