Úvery SAMOSPRÁVA

VÚB, a.s. ponúka rôzne formy financovania pre mestá a obce Slovenskej republiky. Podľa konkrétnych potrieb financovania sú Vám k dispozícií nasledovné úverové produkty.

 

Kontokorentný úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu miest, obcí, resp. VÚC v priebehu rozpočtového roka...

VIAC

Revolvingový úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce/mesta/VÚC. Čerpanie úveru na bežnom účte klienta do výšky schváleného...

VIAC

Investičný úver SAMOSPRÁVA

Úver je určený na financovanie investičných potrieb miest, obcí, resp. VÚC. Ide o obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku...

VIAC

Záruky pre mestá a obce pre úvery ŠFRB

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a VÚB, a.s., môžu mestá a obce požiadať o vystavenie bankovej záruky...

VIAC
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem