FLEXI úver pre poľnohospodárov

VÚB banka Vám ponúka úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Prostredníctvom tohto flexibilného úveru, môžete získať až 100 % z predpokladaných priamych platieb na príslušný rok ešte pred ich vyplatením z PPA. O úver môžete žiadať počas celého roka, tak pred podaním ako aj po podaní Žiadosti na PPA. Celý úver vrátane úrokov, istiny a odplaty za dojednanie záväzku je splatný až z poskytnutých dotácií.

Výhody preklenovacieho úveru od VÚB banky:

 • možnosť poskytnutia úveru až na dve dotačné obdobia
 • možnosť poskytnutia úveru na ďalšie dotačné obdobie ešte pred vyplatením dotácií za predchádzajúci rok
 • bez ohraničenia maximálnej výšky
 • výhodná úroková sadzba
 • rýchle vybavenie úveru
 • minimálne požiadavky na zabezpečenie
 • bezplatné vedenie osobitného účtu
 • poskytnutie finančných prostriedkov na bežný účet
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc

Maximálna výška úveru:

 • možnosť získať až 100 % z celkovej výšky podpory z PPA

Doba splatnosti:

 • do poskytnutia podpory z PPA, najneskôr však do 30. 6. roka nasledujúceho po poslednom financovanom roku

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba
 • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

 • blankozmenka
 • iná akceptovateľná forma zabezpečenia

Doba spracovania žiadosti:

 • žiadosť o preklenovací úver bude spracovaná do 2 pracovných dní od predloženia požadovaných podkladov.

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem