Visa

Kreditnú kartu VISA je možné používať na území SR a v zahraničí na miestach označených logom VISA.

S kreditnou kartou VISA máte peniaze kedykoľvek k dispozícii a môžete ich čerpať podľa potreby na bezhotovostné platby za tovar a služby u obchodníkov, výber hotovosti z bankomatov, platby prostredníctvom internetu, poštou alebo telefonicky či uskutočňovať rezervácie ubytovania v hoteli a pod.

Navyše, nepoužívate vaše finančné prostriedky z bežného účtu. Čerpáte peňažné prostriedky banky na platby za tovar alebo služby v obchodoch.


S kreditnou kartou VISA u nás nepotrebujete mať otvorený účet, dokonca nepotrebujete ani zabezpečenie úveru prostredníctvom ručiteľa. Stačí, ak nám preukážete, že ste bonitným klientom, ktorý je schopný splácať svoje úvery.

Prostredníctvom KK poskytuje banka úverový limit, ktorý je splatný raz mesačne - jednorázovo alebo v pravidelných mesačných splátkach. Každá uhradená splátka obnovuje úverový limit, takže KK je možné používať dlhodobo a opakovane bez dodatočných schvaľovacích procesov.

Ponuka kariet

K Vašej kreditnej karte máte automaticky základný balík poistenia v cene karty. V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu na tel. č.: (+421) 2 20 51 08 48. Pre klientov, s ktorými bolo uzatvorené cestovné poistenie od 22.08.2015 (vrátane) je 24-hodín denne k dispozícii asistenčná služba na tel. č.: (+421) 2 58 57 22 66 alebo 02/38 11 11 17. Asistenčná služba môže od Vás požadovať nasledujúce informácie: meno, priezvisko, kontaktný telefón a číslo poistky, opis udalosti, požiadavku a okolnosti dôležité na určenie najvhodnejšieho spôsobu riešenia udalosti.

Visa Business

 • Embosovaná karta so širokou akceptáciou na celom svete
 • finančná nezávislosť a istota
 • platnosť kreditnej karty 1 rok

Výhody karty:

 • bezúročné obdobie pre všetky platby až do 40 dní,
 • o splácaní kreditnej karty sa rozhodujete sami, minimálna mesačná splátka je však vo výške 5% z dlžnej sumy,
 • možnosť platiť doma aj v zahraničí – široká akceptácia karty vo svete,
 • výbery v  hotovosti z bankomatov na Slovensku aj kdekoľvek na svete,
 • automatické poistenie ku kreditnej karte – základný balík poistenia, za príplatok -nadštandardný balík poistenia
  • cestovné poistenie – komplexné cestovné poistenie,
  • poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty

Flexibilné splácanie

Kreditná karta Visa Business vám dovolí váš kreditný úver splácať flexibilne, je len na vás, ktorý z ponúkaných spôsobov si vyberiete. Vyhovuje vám splatiť všetko naraz alebo uprednostňujete postupné splatenie čerpaných prostriedkov? Stačí, ak každý mesiac splatíte minimálnu splátku 5% z dlžnej sumy a zvyšok si môžete rozložiť na postupné splátky počas dlhšieho obdobia, pričom každá uhradená splátka navýši prostriedky, ktoré môžete opätovne čerpať.

Ako môžem realizovať splácanie karty?

Prevodom alebo vkladom hotovosti
 • Pri úhrade splátky je potrebné do variabilného symbolu uviesť posledných 10 čísel z vašej kreditnej karty.
 • Číslo splátkového účtu: SK64 0200 0000 0018 9417 4855
Automatickým inkasom splátky
 • VÚB banka vám poskytuje každý mesiac možnosť automatického inkasa minimálnej splátky alebo 100% inkasa dlžnej sumy.
 • Inkaso splátky si aktivujete: z bežného účtu vedeného vo VÚB banke – stačí požiadať o aktiváciu inkasa splátky v pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom služby KONTAKT 0850 123 000 alebo z účtu v inej banke – v tomto prípade musíte urobiť dva kroky:
  • požiadať o aktiváciu inkasa splátky vo VÚB banke,
  • požiadať banku, v ktorej máte vedený účet, o prístupnosť autorizácie inkasa v prospech splátkového účtu VÚB banky.
Druh karty Embosovaná kreditná
Úverový limit* od 500 € do 7 000 €
Hotovostný limit** 500 €
Bezúročné obdobie až do 40 dní
Minimálna splátka 5 % z dlžnej sumy
Poplatok za kartu / vedenie kartového účtu 45 €
Úroková sadzba základná / sankčná 18,90% / 25,90 %
Poistenie Základný balík cestovného poistenia, poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty
Nadštandardný balík poistenia 4,95 €

*   Bankou schválený úverový limit, do výšky ktorého je možné realizovať transakcie hlavnou ako aj dodatkovými kartami. Je obnovovaný každou zaplatenou splátkou
**  Limit, do výšky ktorého je možné v priebehu 7 kalendárnych dní čerpať hotovosť.

Visa Business Gold

 • Embosovaná karta so širokou akceptáciou na celom svete
 • Finančná nezávislosť a istota
 • Platnosť karty 1 rok

Výhody karty:

 • bezúročné obdobie pre všetky bezhotovostné platby až do 55 dní,
 • možnosť platiť doma aj v zahraničí – široká akceptácia karty vo svete,
 • výbery v  hotovosti z bankomatov na Slovensku aj kdekoľvek na svete,
 • automatické poistenie ku kreditnej karte – základný balík poistenia, za príplatok -nadštandardný balík poistenia
  • cestovné poistenie – komplexné cestovné poistenie,
  • poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty

Splácanie

Kreditná karta Visa Business Gold je charge karta, ktorá vám umožní splatiť všetko naraz. Stačí, ak každý mesiac splatíte minimálnu splátku z dlžnej sumy, čo predstavuje 100%. Každá uhradená splátka navýši prostriedky, ktoré môžete opätovne čerpať.

Ako môžem realizovať splácanie karty?

Prevodom alebo vkladom hotovosti
 • Pri úhrade splátky je potrebné do variabilného symbolu uviesť posledných 10 čísel z vašej kreditnej karty.
 • Číslo splátkového účtu: SK64 0200 0000 0018 9439 9958
Automatickým inkasom splátky
 • VÚB banka vám poskytuje každý mesiac možnosť automatického inkasa minimálnej splátky t.j. 100% inkasa dlžnej sumy.
 • Inkaso splátky si aktivujete: z bežného účtu vedeného vo VÚB banke – stačí požiadať o aktiváciu inkasa splátky v pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom služby KONTAKT 0850 123 000 alebo z účtu v inej banke – v tomto prípade musíte urobiť dva kroky:
  • požiadať o aktiváciu inkasa splátky vo VÚB banke,
  • požiadať banku, v ktorej máte vedený účet, o prístupnosť autorizácie inkasa v prospech splátkového účtu VÚB banky.
Druh karty Embosovaná kreditná
Úverový limit* od 2 500 € – 17 000 €
Hotovostný limit** 1 000 €
Bezúročné obdobie až do 55 dní
Minimálna splátka 100 % z dlžnej sumy
Poplatok za kartu / vedenie kartového účtu 96 €
Úroková sadzba základná / sankčná 00,00% / + 25,00 %
Poistenie Základný balík cestovného poistenia, poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty
Nadštandardný balík poistenia 13,95 €

*   Bankou schválený úverový limit, do výšky ktorého je možné realizovať transakcie hlavnou ako aj dodatkovými kartami. Je obnovovaný každou zaplatenou splátkou
**  Limit, do výšky ktorého je možné v priebehu 7 kalendárnych dní čerpať hotovosť.

Visa Business

 • Embosovaná karta so širokou akceptáciou na celom svete
 • finančná nezávislosť a istota
 • platnosť kreditnej karty 1 rok

Výhody karty:

 • bezúročné obdobie pre všetky platby až do 40 dní,
 • o splácaní kreditnej karty sa rozhodujete sami, minimálna mesačná splátka je však vo výške 5% z dlžnej sumy,
 • možnosť platiť doma aj v zahraničí – široká akceptácia karty vo svete,
 • výbery v  hotovosti z bankomatov na Slovensku aj kdekoľvek na svete,
 • automatické poistenie ku kreditnej karte – základný balík poistenia, za príplatok -nadštandardný balík poistenia
  • cestovné poistenie – komplexné cestovné poistenie,
  • poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty

Flexibilné splácanie

Kreditná karta Visa Business vám dovolí váš kreditný úver splácať flexibilne, je len na vás, ktorý z ponúkaných spôsobov si vyberiete. Vyhovuje vám splatiť všetko naraz alebo uprednostňujete postupné splatenie čerpaných prostriedkov? Stačí, ak každý mesiac splatíte minimálnu splátku 5% z dlžnej sumy a zvyšok si môžete rozložiť na postupné splátky počas dlhšieho obdobia, pričom každá uhradená splátka navýši prostriedky, ktoré môžete opätovne čerpať.

Ako môžem realizovať splácanie karty?

Prevodom alebo vkladom hotovosti
 • Pri úhrade splátky je potrebné do variabilného symbolu uviesť posledných 10 čísel z vašej kreditnej karty.
 • Číslo splátkového účtu: SK64 0200 0000 0018 9417 4855
Automatickým inkasom splátky
 • VÚB banka vám poskytuje každý mesiac možnosť automatického inkasa minimálnej splátky alebo 100% inkasa dlžnej sumy.
 • Inkaso splátky si aktivujete: z bežného účtu vedeného vo VÚB banke – stačí požiadať o aktiváciu inkasa splátky v pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom služby KONTAKT 0850 123 000 alebo z účtu v inej banke – v tomto prípade musíte urobiť dva kroky:
  • požiadať o aktiváciu inkasa splátky vo VÚB banke,
  • požiadať banku, v ktorej máte vedený účet, o prístupnosť autorizácie inkasa v prospech splátkového účtu VÚB banky.
Druh karty Embosovaná kreditná
Úverový limit* od 500 € do 7 000 €
Hotovostný limit** 500 €
Bezúročné obdobie až do 40 dní
Minimálna splátka 5 % z dlžnej sumy
Poplatok za kartu / vedenie kartového účtu 45 €
Úroková sadzba základná / sankčná 18,90% / 25,90 %
Poistenie Základný balík cestovného poistenia, poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty
Nadštandardný balík poistenia 4,95 €

*   Bankou schválený úverový limit, do výšky ktorého je možné realizovať transakcie hlavnou ako aj dodatkovými kartami. Je obnovovaný každou zaplatenou splátkou
**  Limit, do výšky ktorého je možné v priebehu 7 kalendárnych dní čerpať hotovosť.

Visa Business Gold

 • Embosovaná karta so širokou akceptáciou na celom svete
 • Finančná nezávislosť a istota
 • Platnosť karty 1 rok

Výhody karty:

 • bezúročné obdobie pre všetky bezhotovostné platby až do 55 dní,
 • možnosť platiť doma aj v zahraničí – široká akceptácia karty vo svete,
 • výbery v  hotovosti z bankomatov na Slovensku aj kdekoľvek na svete,
 • automatické poistenie ku kreditnej karte – základný balík poistenia, za príplatok -nadštandardný balík poistenia
  • cestovné poistenie – komplexné cestovné poistenie,
  • poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty

Splácanie

Kreditná karta Visa Business Gold je charge karta, ktorá vám umožní splatiť všetko naraz. Stačí, ak každý mesiac splatíte minimálnu splátku z dlžnej sumy, čo predstavuje 100%. Každá uhradená splátka navýši prostriedky, ktoré môžete opätovne čerpať.

Ako môžem realizovať splácanie karty?

Prevodom alebo vkladom hotovosti
 • Pri úhrade splátky je potrebné do variabilného symbolu uviesť posledných 10 čísel z vašej kreditnej karty.
 • Číslo splátkového účtu: SK64 0200 0000 0018 9439 9958
Automatickým inkasom splátky
 • VÚB banka vám poskytuje každý mesiac možnosť automatického inkasa minimálnej splátky t.j. 100% inkasa dlžnej sumy.
 • Inkaso splátky si aktivujete: z bežného účtu vedeného vo VÚB banke – stačí požiadať o aktiváciu inkasa splátky v pobočke VÚB banky alebo prostredníctvom služby KONTAKT 0850 123 000 alebo z účtu v inej banke – v tomto prípade musíte urobiť dva kroky:
  • požiadať o aktiváciu inkasa splátky vo VÚB banke,
  • požiadať banku, v ktorej máte vedený účet, o prístupnosť autorizácie inkasa v prospech splátkového účtu VÚB banky.
Druh karty Embosovaná kreditná
Úverový limit* od 2 500 € – 17 000 €
Hotovostný limit** 1 000 €
Bezúročné obdobie až do 55 dní
Minimálna splátka 100 % z dlžnej sumy
Poplatok za kartu / vedenie kartového účtu 96 €
Úroková sadzba základná / sankčná 00,00% / + 25,00 %
Poistenie Základný balík cestovného poistenia, poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty
Nadštandardný balík poistenia 13,95 €

*   Bankou schválený úverový limit, do výšky ktorého je možné realizovať transakcie hlavnou ako aj dodatkovými kartami. Je obnovovaný každou zaplatenou splátkou
**  Limit, do výšky ktorého je možné v priebehu 7 kalendárnych dní čerpať hotovosť.

Bezpečnosť

Bezpečná platba v obchode

 • Ak pri nákupe tovaru alebo v reštaurácií uprednostňujete platbu Vašou kreditnou kartou, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o zrealizovanej transakcii.
 • Ak platba kreditnou kartou v obchode nie je úspešne zrealizovaná, vypýtajte si potvrdenie o zamietnutej transakcií.
 • Pri zadávaní PIN kódu do platobného terminálu chráňte klávesnicu rukou. Zabránite cudzím osobám, aby zistili Váš PIN.

Bezpečná platba na internete

3-D Secure

S nakupovaním na internete sú spojené aj určité riziká, avšak s kreditnou kartou Visa sa internetové nákupy stanú nielen pohodlnejšie, ale aj bezpečnejšie. S kartou Visa využívate bezpečnostnú technológiu 3D - Secure. Táto služba zvyšuje bezpečnosť platieb v prostredí internetu a chráni vašu kartu pred jej neautorizovaným použitím pri nakupovaní u všetkých internetových obchodníkov, ktorí majú na stránke logo Verified by Visa. Jediné čo k tomu potrebujete, je mať kreditnú kartu Visa a aktivované služby Nonstop banking.

Ochrana pred internetovými podvodníkmi

Platbu kartou môžete v banke reklamovať. V prípade, že za tovar alebo službu zaplatíte kreditnou kartou a nebol Vám dodaný a obchodník nereaguje na vaše výzvy, či odmietne úhradu vrátiť, môžete sa obrátiť na banku a podať reklamáciu.

Vyhnite sa internetovej platbe kreditnou kartou na verejných miestach

Ak ste v internetovej kaviarni, v škole, na letisku, či na iných miestach, kde sa striedajú neznámi používatelia, neodporúčame Vám na internete platiť Vašou kreditnou kartou. Verejné počítače môžu v sebe skrývať škodlivé programy, ktoré môžu skopírovať Vaše prihlasovacie údaje.

Pozor na falošné e-maily

Najčastejšou formou zneužívania osobných údajov je tzv. phishing. Ide o falošný e-mail, ktorý vyzerá ako e-mail odoslaný bankou so snahou o získanie Vašich osobných údajov. Môže sa stať, že Vám príde podozrivý e-mail zdanlivo odoslaný VÚB bankou, v ktorom sú od Vás žiadané údaje o Vašej kreditnej karte ako číslo karty, dátum exspirácie, či CVV2/CVC2 kód zo zadnej strany karty. Prosím vedzte, že VÚB banka od Vás nikdy nepožaduje zaslanie žiadnych citlivých údajov. Ak takýto e-mail obdržíte, ihneď nás prosím kontaktujte na čísle *0200.

Zásady bezpečného používania karty

Váš PIN kód ku kreditnej karte si nikam nezapisujte

Môže sa stať, že Vám bude peňaženka alebo mobilný telefón s uloženým PIN kódom odcudzený. V takom prípade sa cudzia osoba môže jednoducho dostať k Vašim finančným prostriedkom. Nezabudnite, že vo VÚB banke si môžete cez bankomat kedykoľvek zmeniť PIN kód k Vašej kreditnej karte. V prípade, ak zabudnete svoj PIN, môžete požiadať o jeho znovuvygenerovanie na ktorejkoľvek pobočke VÚB, cez službu Kontakt alebo cez IB.

Nezdieľajte svoj PIN kód s nikým

Neprezraďte svoj PIN kód rodine, priateľom, polícií, ani pracovníkovi VÚB banky. VÚB banka od Vás nikdy nežiada informácie o Vašom PIN kóde. Ani osobne či e-mailom, a ani cez službu Kontakt.

Práca s bankomatom

Pri zadávaní PIN kódu do bankomatu chráňte klávesnicu rukou a presvedčte sa, že Vám za chrbtom nestoja cudzie osoby.
Po úspešnom výbere hotovosti z bankomatu si diskrétne vložte kreditnú kartu a hotovosť späť do peňaženky ešte predtým, ako sa od bankomatu vzdialite.
Ak je Vaša kreditná karta zadržaná bankomatom alebo Vám neboli vydané peniaze, kontaktujte nás na čísle *0200. Urobte tak ešte predtým, ako sa od bankomatu vzdialite.

Hotovostný limit

Znížte si hotovostný limit ku kreditnej karte. V rámci bezpečnosti si v Internet bankingu môžete kedykoľvek bezplatne znížiť hotovostný limit pre výbery z bankomatu. Ak budete potrebovať viac hotovosti, môžete si limit v Internet bankingu zase zvýšiť, maximálne do výšky povolenej pre Váš typ kreditnej karty.

Zásady bezpečného používania karty v zahraničí

Majte Vašu kreditnú kartu vždy pri sebe

Nikdy nenechávajte Vašu peňaženku alebo kabelku bez dozoru. Vo vybraných hoteloch máte v prípade potreby na izbe k dispozícií trezor, kde si môžete bezpečne uložiť Vašu kreditnú kartu. Informujte sa na recepcii.

Odcudzenie alebo strata kreditnej karty

V prípade odcudzenia alebo straty kreditnej karty si kartu môžete okamžite a jednoducho zablokovať aj prostredníctvom Internet bankingu.

Pred vycestovaním

Pred vycestovaním sa ubezpečte, že máme Vaše aktuálne kontaktné údaje, najmä Vaše telefónne číslo a Vašu e-mailovú adresu.
Odporúčame Vám uložiť si naše telefónne číslo na službu Kontakt +421 2 4855 59 70 do Vášho mobilu, na ktoré sa nám zo zahraničia dovoláte. Môžete nám aj kedykoľvek napísať na e-mailovú adresu . Sme Vám k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Platba v reštauráciách

V reštauráciách sa pri platbe kreditnou kartou najmä v zahraničí stáva, že obsluha vezme Vašu kartu a zrealizuje platbu za Vás. Nedovoľte obsluhe odísť s Vašou kartou mimo Vášho dohľadu. Pri navrátení prosím skontrolujte, že je to skutočne Vaša karta.

Pri výbere z bankomatu

Pri výbere z bankomatu nikdy nežiadajte o radu cudzích ľudí, v prípade, že cudzí jazyk neovládate. Nezabudnite, že VÚB banka je Vám k dispozícií 24 hodín denne na službe Kontakt.

Podmienky získania karty

Podmienky pre vydanie kreditnej karty:

 • doklad o existencii podnikateľského subjektu minimálne 2 roky s oprávnením na podnikanie / činnosť v SR alebo oprávnenie fyzickej osoby podnikateľa na podnikanie trvajúce minimálne 2 roky
 • v prípade neklienta VÚB resp. klienta VÚB bez minimálne 6 mesačnej histórie vo VÚB: výpisy z bežných účtov z hlavnej banky klienta za obdobie posledných 6 mesiacov a bankovú informáciu vystavenú touto bankou
 • daňové priznanie za posledný rok
 • účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky s možnosťou výnimky
 • Potrebné predloženie 2 dokladov totožnosti budúcich držiteľov kariet (napr. OP, PAS, vodičský preukaz)
 • Maximálny vek: 67 rokov

Na stiahnutie

Názov Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet MasterCard od 9.7.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 19.4.2016
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 22.8.2015
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 1.6.2015
Kalendár splárok na rok 2016 od 1.1.2016
Kalendár splárok na rok 2017 od 1.1.2017
Všeobecné poistné podmienky - Generali od 1.1.2016
Všeobecné poistné podmienky - Generali od 22.8.2015
Všeobecné poistné podmienky - Generali od 1.7.2016
Osobitné poistné podmienky - Generali od 1.7.2016

Formuláre:

Názov PDF
Formulár pre Oznámenie škody z poistenia zneužitia platobnej karty
Rozsah cestovného poistenia pre firemné kreditné karty - Generali
Oznámenie o poistnej udalosti

Cestovné poistenie

PDF
Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie
Rozsah cestovného poistenia pre držiteľov firemných kreditných platobných kariet VISA - Cardif
Osobitné poistné podmienky pre cestovné poistenie k firemným kreditným kartám VISA Business a VISA Business Gold – VUB - Cardif

Úrokové sadzby

Typ kreditnej karty Základná úroková sadzba p.a. Sankčná úroková sadzba p.a.
Visa Business 18,90% + 7,00%
Visa Business Gold 00,00% + 25,90%

 

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem