Visa Business

Medzinárodná platobná karta VISA Business je embosovaná debetná platobná karta, ktorá sa vydáva k bežným účtom právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Umožňuje platby za tovar a služby alebo výber hotovosti z bankomatu do výšky povoleného zostatku na účte, pričom čerpanie prostriedkov je zároveň obmedzené denným limitom.

Visa Business

 

Výhody karty:

 • firemná debetná karta, s ktorou uhradíte väčšinu firemných výdavkov, je určená pre MAJITEĽA FIRMY ale aj vybraných ZAMESTNANCOV s možnosťou nastavenia výšky limitov pre každú kartu osobitne,
 • kartou uhradíte výdavky spojené so služobnými cestami, čerpanie pohonných hmôt, opakovaný nákup kancelárskych potrieb v obchode alebo cez internet,
 • platba kartou vám výrazne ZNÍŽI ADMINISTRATÍVU - karta nahradí manipuláciu s hotovosťou, oddeľuje firemné výdavky od súkromných, znižuje prácnosť vyúčtovania a odsúhlasenia firemných platieb napríklad zo služobných ciest,
 • vďaka ZNÍŽENEJ MANIPULÁCII s hotovosťou znižujete náklady a zvyšujete bezpečnosť,
 • máte kompletnú KONTROLU a nepretržitý PREHĽAD nad finančnými tokmi firmy - všetko potrebné si ľahko overíte v Internet bankingu alebo v InBiz-e. Získate prehľad o každej transakcii aj histórii platieb, prezriete si aktuálny zostatok, rovnako si viete nastaviť a spravovať pravidelné výpisy, nastavenia limitov kariet, notifikácií SMS / emailom o platbách s kartou,
 • poistenie ZNEUŽITIA FIREMNEJ KARTY automaticky v cene karty - poistenie pre prípad zenužitia stratenej karty alebo odcudzenej karty, ktoré pokrýva straty zo zneužitia karty a z neoprávnených transakcií, ktoré vznikli držiteľovi karty maximálne 24 hodín pred okamihom nahlásenia straty / krádeže karty v banke

Pohodlné a bezpečné používanie karty:

 • PLATBY KARTOU za tovar / služby (v obchodoch, cez internet, objednané po telefóne alebo poštou), doma aj v zahraničí. Naviac prostredníctvom karty si ľahko rezervujete hotel alebo auto na služobnej ceste
 • VÝBERY HOTOVOSTI z bankomatov alebo na pobočkách bánk či zmenární (tzv. cash advance) na Slovensku aj vo svete
 • okrem kontaktných platieb (kartu vložíte do terminálu a zadáte PIN kód) môžete rýchlo a bezpečne PLATIŤ aj BEZKONTAKTNE (kartu stačí priložiť k terminálu a PIN kódom potvrdíte len platby nad 20 €). Bezkontaktné platby sú dnes chránené najvyššou mierou zabezpečenia
 • ĎALŠIE transakcie - napr. vklad hotovosti cez bankomat VÚB prostredníctvom karty, prezretie aktuálneho zostatku na bankomatoch, zmena PIN aleboprevod prostriedkov cez bankomat, dobíjanie predplatených kariet mobilných operátorov, ďalej služby Internet bankingu - možnosť zmeny denného / internetového limitu na karte, dočasná deaktivácie karty, blokovanie a znovuvydanie novej karty

 

Charakteristiky karty:

Visa Business  Medzinárodná embosovaná debetná karta 
Bezkontaktná funkcia:  Áno 
Platnosť karty:  3 roky
Denný limit karty: 10 - 6 000 €
Zmena internetového limitu: bezplatne v Internet / Mobil bankingu alebo cez službu Kontakt
Dočasná aktivácia / deaktivácia karty: bezplatne v Internet / Mobil bankingu alebo cez službu Kontakt
Vklad hotovosti prostredníctvom karty cez bankomat VÚB: bezplatne
Poistenie v cene karty: Poistenie zneužitia karty

 

Bezpečnosť

Bezpečná platba v obchode

 • Ak v obchode alebo v reštaurácií platíte Vašou debetnou kartou, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o zrealizovanej transakcii.
 • Ak platba debetnou kartou v obchode nie je úspešne zrealizovaná, vypýtajte si potvrdenie o zamietnutej transakcií.
 • Pri zadávaní PIN kódu do platobného terminálu chráňte klávesnicu rukou. Zabránite cudzím osobám, aby zistili Váš PIN.
 • V prípade zneužitia debetnej karty pri platbe kartou bezkontaktne ste s VÚB Bankou poistený/á. Pri zneužití karty Vám vrátime finančné prostriedky, a to bez spoluúčasti!
 • Pre vyššiu bezpečnosť vašej bezkontaktnej platobnej nálepky si ju pomocou mobilnej aplikácie viete deaktivovať a opätovne aktivovať pri platbe.

Bezpečná platba na internete

3-D Secure

S nakupovaním na internete sú spojené aj určité riziká, avšak s debetnými kartami VISA/ MasterCard/Maestro sa internetové nákupy stanú nielen pohodlnejšie ale aj bezpečnejšie. S akoukoľvek debetnou kartou využívate pri platbe na internete bezpečnostnú technológiu 3D - Secure. Táto služba zvyšuje bezpečnosť platieb v prostredí internetu a chráni vašu kartu pred jej neautorizovaným použitím pri nakupovaní u všetkých internetových obchodníkov, ktorí majú na stránke logo MasterCard® SecureCode™/ Verified by VISA. Jediné čo k tomu potrebujete, je mať debenú kartu a aktivované služby Nonstop banking.

Internetový limit

V internet bankingu si môžete nastaviť internetový limit pre platenie kartou na internete. Ak kartou na internete neplatíte, môžete ho mať nastavený na 0 €. Keď sa chystáte zaplatiť kartou online, môžete si limit v Internet bankingu navýšiť a okamžite zaplatiť. Limit si potom môžete kedykoľvek zase znížiť.

Ochrana pred internetovými podvodníkmi

Platbu kartou môžete v banke reklamovať. V prípade, že platíte kartou a tovar alebo služba Vám nebola dodaná a obchodník nereaguje na vaše výzvy, či odmietne úhradu vrátiť, môžete sa obrátiť na banku a podať reklamáciu.

Vyhnite sa internetovej platbe debetnou kartou na verejných miestach

Ak ste v internetovej kaviarni, v škole, na letisku, či na iných miestach, kde sa striedajú neznámi používatelia, neodporúčame Vám na internete platiť Vašou debetnou kartou. Verejné počítače môžu v sebe skrývať škodlivé programy, ktoré môžu skopírovať Vaše prihlasovacie údaje.

Pozor na falošné e-maily

Najčastejšou formou zneužívania osobných údajov je tzv. phishing. Ide o falošný e-mail, ktorý vyzerá ako e-mail odoslaný bankou so snahou o získanie Vašich osobných údajov. Môže sa stať, že Vám príde podozrivý e-mail zdanlivo odoslaný VÚB bankou, v ktorom sú od Vás žiadané údaje o Vašej karte ako číslo karty, dátum exspirácie, či CVV2/CVC2 kód zo zadnej strany karty. Prosím vedzte, že VÚB banka od Vás nikdy nepožaduje zaslanie žiadnych citlivých údajov. Ak takýto e-mail obdržíte, ihneď nás prosím kontaktujte na čísle *0200.

Zásady bezpečného používania karty

Váš PIN kód ku kreditnej karte si nikam nezapisujte

Môže sa stať, že Vám bude peňaženka alebo mobilný telefón s uloženým PIN kódom odcudzený. V takom prípade sa cudzia osoba môže jednoducho dostať k Vašim finančným prostriedkom. Nezabudnite, že vo VÚB banke si môžete cez bankomat kedykoľvek zmeniť PIN kód k Vašej kreditnej karte.

Nezdieľajte svoj PIN kód s nikým

Neprezraďte svoj PIN kód rodine, priateľom, polícií, ani pracovníkovi VÚB banky. VÚB banka od Vás nikdy nežiada informácie o Vašom PIN kóde. Ani osobne či e-mailom, a ani cez službu Kontakt.

Práca s bankomatom

Pri zadávaní PIN kódu do bankomatu chráňte klávesnicu rukou a presvedčte sa, že Vám za chrbtom nestoja cudzie osoby. Po úspešnom výbere hotovosti z bankomatu si diskrétne vložte kartu a hotovosť späť do peňaženky ešte predtým, ako sa od bankomatu vzdialite. Ak je Vaša platobná karta zadržaná bankomatom alebo Vám neboli vydané peniaze, kontaktujte nás na čísle *0200. Urobte tak ešte predtým, ako sa od bankomatu vzdialite.

Notifikácie

Nastavte si SMS alebo e-mailovú notifikáciu o zrealizovanej transakcií  kartou. Môžete tak kontrolovať všetky platby, ktoré kartou vykonáte. Ak platbu v SMS/e-maile nespoznávate, ihneď nás prosím kontaktujte na čísle *0200.  

 

Poistenie zneužitia platobnej karty

Držitelia platobných kariet sú bezplatne poistení pre prípad zneužitia stratenej alebo ukradnutej karty v poisťovni Generali Poisťovňa.
Poistenie sa vzťahuje na zneužitie platobnej karty a neoprávnené transakcie, ku ktorým dôjde počas 24 hodín pred momentom nahlásenia blokácie odcudzenej alebo stratenej karty.

Výška poistného plnenia

Výška poistného plnenia je obmedzená maximálnym plnením v závislosti od typu karty:

Visa Business Economy max. 1000 EUR
VISA Business max. 3000 EUR
Zlatá MasterCard Business max. 10000 EUR

Pri vzniku poistnej udalosti kontaktujte poisťovňu Generali Poisťovňu:

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Je potrebné vyplniť formulár Oznámenie poistnej udalosti a priložiť k nemu:

 • policajný doklad o oznámení odcudzenia platobnej karty a kópiu trestného oznámenia prijatého orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • kópiu výpisu z účtu s vyznačením neoprávnených transakcií.

Podrobnejšie informácie o poistení sú uvedené vo:

Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie finančnej straty v dôsledku zneužitia platobnej karty v prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty vydávanej VÚB, a.s.

Všobecných poistných podmienkach pre poistenie finančnej straty v dôsledku zneužitia platobnej karty v prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. platné od 1.1.2016

 

Na stiahnutie

Všetky poplatky súvisiace s debetnými kartami nájdete v aktuálne platnom cenníku.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem