PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

S účinnosťou od 31.12.2017 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť týchto špecifických investičných produktov, ktoré bývajú často zložité a pre retailových investorov ťažko pochopiteľné.

V zmysle nariadenia PRIIPs sú na tento účel tvorcovia štrukturalizovaných retailových investičných produktov resp. investičných produktov založených na poistení povinní vypracovať štandardizovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) týkajúcimi sa týchto produktov, ktoré majú retailovým klientom pomôcť pochopiť hlavné vlastnosti produktov, ako aj ich súvisiace riziká a náklady s nimi spojené. Formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID) stanovuje nariadenie PRIIPs.

VÚB, a.s. ako tvorca štrukturalizovaných retailových investičných produktov je povinná pred ich sprístupnením retailovým klientom zverejniť KID ku všetkým relevantným produktom na svojej webovej stránke. Všetky KID sú zverejnené na webovej stránke https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/investovanie-treasury/treasury/.

Typ produktu Názov dokumentu PDF
FX FORWARD FX Forward 6M majors (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 18M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 18M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 18M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M majors (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 12M majors (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 12M emerging (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 12M exotic (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 18M majors (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 18M emerging (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 18M exotic (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 36M majors (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 36M emerging (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 36M exotic (PREDAJ)
Typ produktu Názov dokumentu PDF
FX SWAP FX Swap 6M majors (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 6M emerging (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 6M exotic (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 12M major (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 12M emerging (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 12M exotic (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 18M major (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 18M emerging (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 18M exotic (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 36M major (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 36M emerging (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 36M exotic (NÁKUP)
FX SWAP FX Swap 6M majors (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 6M emerging (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 6M exotic (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 12M majors (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 12M emerging (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 12M exotic (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 18M majors (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 18M emerging (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 18M exotic (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 36M majors (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 36M emerging (PREDAJ)
FX SWAP FX Swap 36M exotic (PREDAJ)
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem