PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

S účinnosťou od 31.12.2017 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť týchto špecifických investičných produktov, ktoré bývajú často zložité a pre retailových investorov ťažko pochopiteľné.

V zmysle nariadenia PRIIPs sú na tento účel tvorcovia štrukturalizovaných retailových investičných produktov resp. investičných produktov založených na poistení povinní vypracovať štandardizovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) týkajúcimi sa týchto produktov, ktoré majú retailovým klientom pomôcť pochopiť hlavné vlastnosti produktov, ako aj ich súvisiace riziká a náklady s nimi spojené. Formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID) stanovuje nariadenie PRIIPs.

VÚB, a.s. ako tvorca štrukturalizovaných retailových investičných produktov je povinná pred ich sprístupnením retailovým klientom zverejniť KID ku všetkým relevantným produktom na svojej webovej stránke. Všetky KID sú zverejnené na webovej stránke https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/investovanie-treasury/treasury/.

Typ produktu Názov dokumentu PDF
FX FORWARD FX Forward 6M majors (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 12M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 24M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 24M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 24M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M major (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M emerging (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 36M exotic (NÁKUP)
FX FORWARD FX Forward 6M majors (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 6M emerging (PREDAJ)
FX FORWARD FX Forward 6M exotic (PREDAJ)
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  
FX FORWARD  

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem