Bonusový termínovaný vklad

Bonusový termínovaný vklad je termínovaný účet, s ktorým výhodne zhodnocujete Vaše finančné prostriedky. Zároveň máte možnosť získať aj bonus k základnej úrokovej sadzbe, verní zákazníci u nás dostanú viac.

Prečo práve Bonusový termínovaný vklad?

 • Výhodná úroková sadzba
 • Možnosť získať zaujímavý bonus
 • Odmeňuje Vás za vernosť až do 36 mesiacov od jeho založenia

Charakteristika

 • minimálny vklad už od 99 EUR
 • viazanosť 6 mesiacov
 • výhodná úroková sadzba garantovaná po celé obdobie viazanosti
 • možnosť získať bonus* až do 5. obnovy vkladu
 • bezplatné zriadenie aj vedenie produktu
 • výnos pripisovaný v deň splatnosti vkladu
 • na bonusový termínovaný vklad nie je možné realizovať prídavné vklady
 • možnosť realizovať predčasný výber
 • vklad je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov

* ak počas viazanosti ani v deň splatnosti Vaše prostriedky nevyberiete

Príklad:

1.10.2009 si vložíte na Bonusový termínovaný vklad 100 EUR. Počas viazanosti nezrealizujete výber a to ani v deň splatnosti. 1.marca 2010 je vám vyplatený nielen úrok, ale na ďalšie obdobie vám k platnej úrokovej sadzbe priznáme aj bonus +0,20% .

Bonusový termínovaný vklad si môžete otvoriť:

 • v pobočkách VÚB banky,
 • cez KONTAKT 0850 123 000 v rámci SR alebo +421 48 414 12 12 (zo zahraničia).
 • cez internet banking VÚB

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby platné od 14.11.2014

Bonusový termínovaný vklad - základná úroková sadzba - pre fyzické osoby (v % p.a.)  6M
 1 Eur - 29 999,99 Eur  0,01
 30 000 Eur a viac  0,01
 Sankčný úrok1)  0,01
Bonusový termínovaný vklad - základná úroková sadzba - pre právnické osoby osoby (v % p.a.)  6M
 od 1 Eur  0,01
 Sankčný úrok1)  0,01
Bonusový termínovaný vklad - výška bonusu2)(v % p.a.)  6M 
 1. prolongácia  +0,01
 2. prolongácia  +0,01
 3. prolongácia  +0,01
 4. prolongácia  +0,01
 5. prolongácia  +0,01

1) pri predčasnom výbere časti alebo celého vkladu z Bonusového termínovaného vkladu sa sankčný poplatok počíta z predčasne vyberanej sumy za počet dní nedodržania viazanosti vkladu s použitím sankčného úroku uvádzaného v tabuľke pre Bonusový termínovaný vklad.
2) na bonus k základnej úrokovej sadzbe (platnej v deň obnovy účtu) má klient nárok po splnení podmienky, že v priebehu viazanosti neuskutoční žiadny výber resp. nezníži počiatočný vklad inou transakciou a zároveň prostriedky ponechá na účte aj po obnove vkladu. Pri porušení tejto podmienky klient stráca nárok na bonus na nasledujúcu viazanosť a vklad je úročený základnou úrokovou sadzbou. Ak je však následne podmienka na priznanie bonusu opäť splnená, bonus bude priznaný rovnakým spôsobom ako pre novootvorený vklad (max. do 36 mesiacov od otvorenia tohto účtu).
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem