Majetkové účty

Majetkový účet je účet slúžiaci pre evidenciu vlastníctva všetkých zaknihovaných cenných papierov klienta, ktoré banka pre klienta na jeho účet prijala. Podľa typu cenných papierov pripísaných na majetkový účet rozlišujeme:

  • majetkový účet pre slovenské cenné papiere
  • majetkový účet pre zahraničné cenné papiere.

Na majetkovom účte môžu byť uskutočnené nasledovné pohyby:

  • predaj (dodanie) cenných papierov proti prijatiu čiastky/kúpnej ceny,
  • predaj (dodanie) cenných papierov bez prijatia čiastky/kúpnej ceny,
  • nákup (prijatie) cenných papierov proti zaplateniu čiastky/kúpnej ceny,
  • nákup (prijatie) cenných papierov bez zaplatenia čiastky/kúpnej ceny,
  • nadobudnutie cenných papierov darovaním alebo darovanie,
  • dedičstvo cenných papierov.

Výhodou využívania služby vedenia majetkových účtov vo VÚB, a.s. je štruktúra poplatkov zohľadňujúca portfóliá malých investorov, keďže výška poplatkov za vedenie majetkového účtu sa odvíja od výšky nominálnej hodnoty portfólia cenných papierov.

Poplatky klientov sú členené do pásiem v súlade s cenníkom.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem